Razlozi za ulaganje

Troškovi življenja

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u oktobru 2016. godine iznosila je 837,00 KM (429 EUR). Sindikalna potrošačka korpa za oktobar 2016. godine iznosila je 1.867 KM (957EUR)i prosječna plata je pokriva sa 44,82%. Sindikalna potrošačka korpa sadrži troškove za: prehranu, stanovanje i komunalne usluge, tekuće održavanje domaćinstva, odjeću i obuću, higijenu i njegu zdravlja, prevoz, obrazovanje […]

Opširnije...
Životna sredina

Usljed sve bržeg urbanog i industrijskog rasta, Banja Luka sve više pažnje poklanja zaštiti životne sredine kroz aktivnosti na ispitivanju kvaliteta vazduha, mjerenja intenziteta buke i upravljanje otpadom u gradu. Kvalitet vazduha Praćenje kvaliteta vazduha vrši Institut zaštite, ekologije i informatike Banja Luka od 1984. godine. Unazad nekoliko godina vrše se mjerenja četiri polutanta (sumpordioksid, […]

Opširnije...
Telekomunikacije

U Republici Srpskoj djeluju tri mobilna operatera: m:tel, BH Telekom i Eronet. Sva tri operatera podržavaju drugu i treću generaciju mobilne mreže. Ukupan broj pretplatnika na mreži m:tel operatera iznosi 1.201.600 tj. penetracija je 83,46%. M:Tel a.d. Banja Luka nudi najsavremenije telekomunikacione usluge iz oblasti mobilne telefonije, fiksne telefonije, interneta i prenosa podataka objedinjena pod […]

Opširnije...
El. energija

Korištenje električne energije za osvjetljenje grada Banja Luka počelo je još 1898. godine kada je puštena u pogon Hidroelektrana Delibašino selo sa dvije turbine od po 300 KS, a 25 godina kasnije (1923.) izgrađena je termoelektrana na Laušu snage 1100 KS. U tom periodu počinje i izgradnja gradske električne mreže koja se postepeno proširuje, sve […]

Opširnije...
Toplifikacija

Toplifikacija grada Banja Luka otpočela je neposredno poslije velikog zemljotresa tj. 1970. godine i od tada se razvoj odvija u pravcu proširenja toplifikacije grada i povećanja instalisane snage kotlova. Uporedo sa proširenjem kotlovskih jedinica izgrađivala se i primarna vrelovodna mreža koja iznosi oko 45 km, te sekundarna toplovodna mreža od podstanica do potrošača dužine oko […]

Opširnije...
Šume

Preko 40% teritorije grada čine šume i šumsko zemljište, od čega su 2/3 u državnoj svojini. Ukupna drvna zaliha u državnim šumama iznosi preko 5.5 miliona m³, od čega u visokim skoro 4 miliona m³. Četinara je svega 10%, a teži se da ih bude bar 30%. Godišnji zapreminski prirast iznosi 120,000 m³. Debljinska struktura […]

Opširnije...
Vode

Oko tri četvrtine Banje Luke je smješteno u slivu rijeke Vrbas, čijih 45 km toka se proteže kroz grad, a ostali dio je u slivu rijeke Gomjenice, pritoke Sane. Na području grada najznačajnije pritoke rijeke Vrbas su: Krupa, Švrakava, Suturlija, Vrbanja, Široka rijeka i Dragočajka, a rijeka Gomjenica prima pritoke Stratinsku, Brkalosu, Bistricu i Piskavičku […]

Opširnije...
Mineralni resursi

Područje grada Banja Luka karakterišu složeni geološki sastav i struktura mineralnih resursa čije su rezerve potencijalno značajne, ali nedovoljno istražene. Dosadašnja istraživanja imala su uglavnom prospekcijski karakter i samo su ukazale na pojavu raznih mineralnih sirovina. Detaljnija istraživanja izvršena su samo na dijelu nekih nalazišta i prema sadašnjem stanju kao rudonosna područja smatraju se:

Opširnije...
Vazdušni transport

Međunarodni aerodrom Banja Luka smješten je 23 km sjeverno od grada, u mjestu Mahovljani u sklopu opštine Laktaši. Aerodrom sa svojim povoljnim meteorološkim karakteristikama ispunjava sve uslove za obavljanje međunarodnog putničkog i teretnog vazdušnog saobraćaja.

Opširnije...
Željeznički saobraćaj

Željeznička mreža u Republici Srpskoj je dugačka 425 kilometara. Republika Srpska je povezana mrežom željeznica iz dva osnovna željeznička pravca: 1. Pravac istok-zapad, koji povezuje istočnu sa zapadnom granicom Republike Srpske, odnosno Hrvatsku sa Srbijom. 2. Pravac sjever-jug, koji preko Republike Srpske povezuje zemlje Srednje Evrope, Hrvatske sa Jadranskim morem.

Opširnije...
1 2