Komunalije

Telekomunikacije

U Republici Srpskoj djeluju tri mobilna operatera: m:tel, BH Telekom i Eronet. Sva tri operatera podržavaju drugu i treću generaciju mobilne mreže. Ukupan broj pretplatnika na mreži m:tel operatera iznosi 1.201.600 tj. penetracija je 83,46%. M:Tel a.d. Banja Luka nudi najsavremenije telekomunikacione usluge iz oblasti mobilne telefonije, fiksne telefonije, interneta i prenosa podataka objedinjena pod […]

Opširnije...
El. energija

Korištenje električne energije za osvjetljenje grada Banja Luka počelo je još 1898. godine kada je puštena u pogon Hidroelektrana Delibašino selo sa dvije turbine od po 300 KS, a 25 godina kasnije (1923.) izgrađena je termoelektrana na Laušu snage 1100 KS. U tom periodu počinje i izgradnja gradske električne mreže koja se postepeno proširuje, sve […]

Opširnije...
Toplifikacija

Toplifikacija grada Banja Luka otpočela je neposredno poslije velikog zemljotresa tj. 1970. godine i od tada se razvoj odvija u pravcu proširenja toplifikacije grada i povećanja instalisane snage kotlova. Uporedo sa proširenjem kotlovskih jedinica izgrađivala se i primarna vrelovodna mreža koja iznosi oko 45 km, te sekundarna toplovodna mreža od podstanica do potrošača dužine oko […]

Opširnije...
Vodovod i kanalizacije

Početak organizovanog snabdijevanja vodom za piće Banje Luke datira od 1908. godine, kada je aktivirano izvorište Subotica, iz kojeg se i danas crpi 15-20 l/s vode. Danas je osnovni izvor za obezbjeđenje pitke vode rijeka Vrbas. Vodozahvatno područje nalazi se u Novoseliji, 6 km uzvodno od grada. Za vodosnabdijevanje u gradu zaduženo je preduzeće “Vodovod” […]

Opširnije...