Ljudski resursi

Prosječne plate

Prosječna neto plata isplaćena u oktobru 2016. godine iznosila je 837 KM i veća je nominalno za 0,3%, a manja realno za 1,1% u odnosu na prethodni mjesec. U odnosu…

Opširnije...
Zaposleni

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, na teritoriji grada Banja Luka na dan 31.12.2015. godine bilo je 65.192 ukupno zaposlenih. U sljedećoj tabeli je prikazan broj zaposlenih u Banjoj…

Opširnije...