Saobraćaj

Vazdušni transport

Međunarodni aerodrom Banja Luka smješten je 23 km sjeverno od grada, u mjestu Mahovljani u sklopu opštine Laktaši. Aerodrom sa svojim povoljnim meteorološkim karakteristikama ispunjava sve uslove za obavljanje međunarodnog putničkog i teretnog vazdušnog saobraćaja.

Opširnije...
Željeznički saobraćaj

Željeznička mreža u Republici Srpskoj je dugačka 425 kilometara. Republika Srpska je povezana mrežom željeznica iz dva osnovna željeznička pravca: 1. Pravac istok-zapad, koji povezuje istočnu sa zapadnom granicom Republike Srpske, odnosno Hrvatsku sa Srbijom. 2. Pravac sjever-jug, koji preko Republike Srpske povezuje zemlje Srednje Evrope, Hrvatske sa Jadranskim morem.

Opširnije...
Drumski saobraćaj

Na području Banje Luke najzastupljeniji je drumski saobraćaj. Kroz grad prolaze magistralni putevi M4 (Novi Grad — Doboj) i M16 (Gradiška — Crna Rijeka (Jajce)), te neki manje značajni regionalni i lokalni putevi.(www.putevirs.com) Grad je udaljen 50 kilometara od rijeke Save i 60 kilometara od Panevropskog koridora X, preko koga ostvaruje dobru saobraćajnu povezanost s […]

Opširnije...