Forum o privrednoj saradnji Republike Srpske i Srbije

Gradska razvojna agencije je učestvovala na Forumu o privrednoj saradnji Republike Srpske i Srbije koji je održan 18.11.2016. godine u Novom Sadu u organizaciji Republičke agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i Razvojne agencije Srbije. Ovom događaju je prisustvovalo više od 200 preduzeća, klastera, razvojnih agencija i institucija iz Srpske i Srbije. Gradska razvojna agencija je imala aktivnu ulogu u informisanju i organizovanju učešća privrednika na poslovnim susretima što je reziltovalo najvećim brojem učesnika upravo iz Banje Luke.
Agencija je na forumu obavila niz poslovnih sastanaka sa regionalnim razvojnim agencijama, predstavnicima klastera i privatnim preduzećima. Sa Agencijom za regionalni razvoj Rasinskog okruga i Centralnoevropskom službom za prekogranične inicijative na Balkanu je dogovoreno partnerstvo na budućim pozivima iz fondova EU. Pored razvojnih agencija, sastanci su održani i sa klasterima: IKT, metal i tekstil sa kojima je dogovoreno međuklastersko povezivanje te pojedinačne aktivnosti na projektima umrežavanja. 28.11.2016. godine