IRBRS pruža mogućnost refinansiranja kredita za preduzetnike

Investiciona-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS), kao rezultat sastanaka sa preduzetnicima i privrednicima („Info dani“), uvela je mogućnost refinansiranja postojećih kredita, sa ciljem rasterećenja privrede i poboljšanja likvidnosti.

Refinansiranje je omogućeno kroz dvije kreditne linije:

  • Krediti za preduzetnike i preduzeća
  • Krediti za poljoprivredu

Krediti IRBRS omogućavaju kombinovanje nekoliko namjena u jednom kreditnom zahtjevu:

  • nabavka osnovnih sredstava
  • nabavka obrtnih sredstava
  • refinansiranje
  • plaćanje poreskih obaveza

Više informacija o uslovima refinansiranja, kao i o drugim pogodnostima za privrednike nalazi se u informativnom listu ispod.

http://cidea.org/images/stories/documents/IRB_ref.pdf