LIR projekat: javni poziv za realizaciju novih investicija u BiH u 2017. godini

U okviru projekta „Lokalni integrisani razvoj“ (LIR), raspisan je javni poziv za iskazivanje interesa za podrškom u realizaciji novih investicija u Bosni i Hercegovini, u 2017. godini.

Projekat LIR je trogodišnja inicijativa (2016-2018.),koju primarno finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i dva entitetska saveza opština i gradova. Projekat se implementira u 21 partnerskoj jedinici lokalne samouprave u BiH: Banja Luka, Bijeljina, Čelinac, Doboj, Foča, Goražde, Gradiška, Konjic, Maglaj, Modriča, Mostar, Novi Grad, Odžak, Orašje, Prijedor, Srebrenik, Šamac, Tuzla, Vareš, Žepče i Živinice.

U okviru komponente za ekonomski oporavak, LIR projekat će direktno podržati privatni sektor te potencijalne investitore kako bi se povećala cjelokupna ekonomska aktivnost u lokalnim zajednicama, osigurao ekonomski rast kroz produktivnije lance vrijednosti, te stvorila nova radna mjesta i prihodi. Također, projektom se  predviđa pomoć i za dugoročno nezaposlene i socijalno isključene kategorija stanovništva, a posebno povratnike, interno raseljene i dugotrajno nezaposlene osobe.

U okviru ovog javnog poziva, projekat LIR će podržati šest (6) novih investicionih projekata u proizvodnom sektoru u Bosni i Hercegovini, od kojih će minimalno četiri (4) projekta biti odabrana u partnerskim jedinicama lokalne samouprave.  Prednost pri odabiru imat će projekti koji su usmjereni ka većoj finalizaciji proizvoda, koji su izvozno orijentirani te planiraju stvaranje održivih i kvalitetnih radnih mjesta. Investitori/podnosioci projektnih prijedloga mogu biti pravna ili fizička lica.

Ukupno raspoloživa finansijska sredstva unutar Projekta LIR za finansiranje podrške iznose 528.000,00 BAM. Maksimalan iznos sufinansiranja jednog investicionog projekta od strane Projekta LIR je 88,000.00 BAM (bez PDV-a). Navedena sredstva će se vezati za vlastita sredstva investitora i potencijalnu podršku JLS ili drugih partnera (zavodi za zapošljavanje, razvojne agencije, privredne komore itd.), što će biti precizno definisano tokom naknadnih dogovora predstavnika partnerskih organizacija sa učesnicima Projekta.

Projekat LIR će uzeti u obzir samo one prijave za investicije koje ispunjavaju sljedeće obavezne kriterije za odabir:  da se planirana investicija odnosi isključivo na proizvodnu djelatnost;  da investitor može obezbijediti finansijska sredstva za sufinansiranje projekta u minimalnom iznosu od 70% ukupne investicije; planirana investicija će u toku trajanja projekta (decembar 2018. godine) obezbijediti zapošljavanje minimalno 15 osoba u proizvodnom sektoru; predloženi investicioni projekat (inicijalno planirana faza investicije) će biti završen najkasnije do 30.03.2018. godine. Prijave koje ne ispunjavaju prethodno pomenute kriterije Projekat LIR neće uzeti u razmatranje.

U evaluaciji prijava, Projekat LIR će također uzeti u obzir sljedeće dodatne kriterije koji će se dodatno bodovati: predviđeni investicioni projekat će rezultirati zapošljavanjem više od 15 osoba; predloženi investicioni projekat je iz oblasti metalne, tekstilne ili drvne industrije; nova investicija je planirana na području JLS koje su izrazito nerazvijene ili nedovoljno razvijene; predviđeno uvođenje/unapređenje tehnološke opremljenosti doprinosi integraciji inovacija u poslovanje; predložena investicija će omogućiti proizvodnju proizvoda sa visokim stepenom finalizacije; predložena investicija ima obezbijeđeno dodatno finansijsko učešće drugih partnera (na primjer, zavodi za zapošljavanje, razvojne agencije i sl.); planirana investicija predviđa zapošljavanje žena, mladih, povratnika i raseljenih osoba te ostalih socijalno ugroženih kategorija stanovništva (preko 30% od ukupnog broja osoba koje će biti zaposlene); novo preduzeće/poslovna jedinica će biti izvozno orijentisano; novo preduzeće/poslovna jedinica će imati komercijalnu uvezanost s BiH dobavljačima/kooperantima, odnosno nizom drugih MSP u Bosni i Hercegovini.

Krajnji rok za podnošenje prijava je ponedjeljak, 14. april 2017. godine do 17:00 sati

Sva dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem elektronske pošte, najkasnije u roku od 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava, sa jasno naznačenim imenom poziva u predmetu poruke, i to na sljedeću e-mail adresu: registry.ba@undp.org.  Svi odgovori na pitanja koja mogu biti relevantni i za ostale podnosioce prijava, redovno će se objavljivati na web stranici UNDP BiH.

Ostale infomacije, obrasci i drugi dokumenti mogu se preuzeti na ovoj stranici: http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/articles/2017/03/17/lir-projekat-javni-poziv-za-realizaciju-novih-investicija-u-bih-u-2017-godini.html