LIR projekt – Poziv malim i srednjim preduzećima za iskazivanje interesa

U okviru projekta  „Lokalni integrisani razvoj” (LIR) koji sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), a primarno finansira Evropska unija (EU), objavlјuje se Poziv malim i srednjim preduzećima  za iskazivanje interesa za podrškom na provođenju projekata unapređenja tehnološke opremlјenosti i obuke za potrebnu radnu snagu u 2017. godini.

Ovaj poziv za iskazivanja interesa će omogućiti svim zainteresovanim malim i srednjim preduzećima (MSP) sa područja partnerskih jedinica lokalne samouprave, koji djeluju u prioritetnim sektorima (obrada drveta, obrada metala i obrada tekstila) i odabranim lancima vrijednosti  da rade zajedno sa Projektom, kako bi realizirali i) programe obuke radne snage i ii) investicije usmjerene ka pobolјšanju tehnološke opremlјenosti, a u cilјu podizanja konkurentnosti MSP.

Cilј ovog poziva za izražavanje interesa jeste da se identificira do 10 projekata kojima će se pružiti podrška na unapređenju tehnološke opremlјenosti i do 10 projekata koji će se odnositi na obuku potrebne radne snage, a koje će implementirati MSP. Kroz provedbu navedene podrške u 2017. godini očekuju se slјedeći kumulativni rezultati:

  • MSP koja budu podržana će u roku od 12 mjeseci od implementacije projekta ostvariti povećanje prihoda (po mogućnosti od izvoznih poslova) u iznosu od 3% u odnosu na ostvareni prihod iz 2015. godine.
  • Sva MSP koja budu podržana će zaposliti minimalno 50 osoba (kumulativno za sva MSP);

Popunjen obrazac prijedloga, budžet i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u jednom (1) originalnom primjerku i jednoj (1) kopiji, u A4 formatu i uvezane. Također, kompletnu projektnu dokumentaciju (u zip formatu) je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi, na CD-u, ili USB memorijskoj kartici.

Na koverti je potrebno naznačiti ime poziva za iskazivanje interesa za koji se aplicira: „Poziv malim i srednjim preduzećima  za iskazivanje interesa za implementiranje projekata unapređenja tehnološke opremlјenosti i obuke za potrebnu radnu snagu uz podršku Projekta „Lokalni integrisani razvoj“ u 2017. godini.“ Nadalјe, na koverti je potrebno naznačiti i puni naziv i adresu podnosioca prijave, te naglasiti slijedeće: „NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANјA“.

Prijave moraju biti dostavlјene u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, kurirskom poštom ili lično (potpisana i datirana potvrda će biti dodijelјena licu koje lično dostavi prijavu) na slјedeću adresu:

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Projekat „Lokalni integrisani razvoj“

UN HOUSE

Zmaja od Bosne bb

71 000 Sarajevo

Prijave dostavlјene drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzete u razmatranje.

Krajnji rok za podnošenje prijava je srijeda, 29. decembar 2016. godine do 17:00 sati, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijave se mogu dostaviti i lično. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

NAPOMENA:

GRADSKA RAZVOJNA AGENCIJA BANјA LUKA (CIDEA) ĆE PRUŽITI SVU TEHNIČKU PODRŠKU ZA POPUNјAVANјE OVE APLIKACIJE SVIM ZAINTERESOVANIM PREDUZEĆIMA SA TERITORIJE GRADA BANјA LUKA.

Dokumenti za prijavu:

MSP podrška prilog javni poziv

MSP podrška obrazac

MSP podrška prilog budžet

MSP podrška prilog pismo