Nova internet stranica Gradske razvojene agencije

Prateći nove tehnologije i idući u korak sa vremenom, na osnovu detaljnog pregleda postojeće internet stranice Gradske razvojne agencije ((www.cidea.org)) ustanovljeno da je sajt potrebno modernizovati iz više razloga. Ustanovljeno je da je najveći nedostatak postojećeg web sajta to što ne prati nove tehnologije i trendove prilagođeno krajnjem korisniku. Trenutni sajt nije bio “responsivan”, tj. prilagođen gledanju sa mobilnih telefona, tableta i drugih multimedijalnih uređaja te su nedostajali moduli poput anketa, blog-a, newsletter-a, te povezanost sa društvenim mrežama i sl.

Nakon ovih konstatacija, izrađena je nova internet stranica. Stranica je koncipirana tako da su određene glavne ciljne grupe kojim se obraćamo a to su: preduzetnici, investitori (strani i domaći), Start-up preduzeća ali i ostale grupe građana koje se informišu preko www.cidea.org stranice.

Tokom izrade nove internet stranice vođeni smo principima jednostavnog i modernog izgleda. Više smo bili bazirani na ilustrativni, nego na tekstualni dio. Internet stranica prilagodljiva ostalim mulitimedijalnim uređajima, te povezana sa više društvenih mreža i baza, a sve radi lakše i brže komunikacije sa krajnjim korisnicima. Pored svih ovih novina, predvidjeli smo da internet stranica ima anketu, newsletter, blog i dabude višejezična. Naravno, pored svih ovih značajnih izmjena naša  stranica  i dalje prati sve standard predvidjene “BFC“ znakom.

Kao to sve skupa izgleda, možete vidjeti na dobro znanoj internet adresi www.cidea.org