Održana besplatna radionica “Osnovi digitalnog oglašavanja”

U organizaciji Gradske razvojne agencije održana je 6 i 7. marta besplatna Intreaktivna radionica pod nazivom „Osnovi digitalnog oglašavanja“. Ovim povodom na radionici su prisustvovali predstavnici malih i srednjih preduzeća kao i zainteresovani budući preduzetnici. Cilj ove radionice bio je da se približe osnove digitalnog marketinga za preduzetnike kroz efektne i pristupačne alate digitalnog oglašavanja tako da stečeno iskustvo bude zaista i primjenjivo.

Prisutni su imali priliku da saznaju više o kanalima digitalnog oglašavanja, google-u i njegovim alatima, o oglašavalju na portalima i neizostavnim društvenim mrežama.

Kroz interaktivan pristup imali su priliku da sa predavačima diskutuju o digitalnom oglašavanju kroz konkretne primjere iz prakse i pronađu potencijalna rješenja za oglašavanje namjenjena njihovim potrebama.

Najveće interesovanje svakako su privukli alati google AdWords i Analytics, kao i društvena mreža Facebook koja je kod nas veoma popularna.

Gradska razvojna agencija je najavila nastavak sličnih aktivnosti u budućnosti.