Poziv na konferenciju i poslovne susrete „BUDUĆNOST GRADNјE“

Gradska razvojna agencija Banja Luka, obavještava i poziva sve zainteresovane poslovne subjekte da se prijave na konferenciju i poslovne susrete pod nazivom BUDUĆNOST GRADNјE (engl. THE FUTURE OF BUILDING), koji će se održati 17. i 18. maja 2017. godine u Beču.

Organizator konferencije je Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća (RARS) kao koordinator Evropske mreže preduzetništva u Republici Srpskoj  i Evropska mreža preduzetništva u Austriji.

Prošle godine na poslovnim  susretima  učestvovalo je više od 250 učesnika iz 40 zemalјa i održano je preko 800 bilateralnih sastanaka, dok je na konferenciji prisustvovalo 375 učesnika iz 40 različitih zemalјa.

Na konferenciji će biti riječi o poslјednjim trendovima i inovativnim rješenjima u građevinarstvu, održivoj revitalizaciji i visoko kvalitetnoj gradnji, dok poslovni susreti predstavlјaju priliku  za uspostavlјanje saradnje i pronalazak novih  poslovnih partnera.

Konferencija i poslovni susreti odnose se na slјedeće sektore:

  • inžinjerstvo i planiranje/arhitektura i građevina;
  • građevinski/sekundarni ugovorni radovi;
  • građevinski materijal/dijelovi;
  • obnovlјivi izvori energije/klimatizacija i građevinske tehnologije;
  • poslovne agencije/klasteri i udruženja/ donosioci javnih odluka;

Prvi dan događaja predviđen je za konferenciju i poslovne susrete, dok će drugi dan učesnici imati priliku posjetiti određena mjesta u Beču i okolini.

Registracija, kao i  više informacija oko događaja  dostupni su na službenoj intertnet  stranici događaja: https://www.b2match.eu/building2017 , a krajnji rok za registraciju je 28. april 2017. godine.

Važna napomena

Učestvovanje na konferenciji se ne naplaćuje, dok je registracija za događaj obavezna. Organizator će obračunati taksu za nepojavlјivanje u iznosu od 125 evra (bez PDV-a) osobama koje su registrovane, a ne pojave se na konferenciji, ukoliko se ne odjave do ponedelјka, 15. maja 2017. godine.