Projekat Gradske razvojne agencije Banja Luka pod nazivom „Uspostavlјanje Lokalnog partnerstva za zapošlјavanje Grada Banja Luka (LPZ BL) s cilјem provođenja projekata za zapošlјavanje“ odabran od strane Međunarodne organizacije rada

Gradska razvojna agencija Banja Luka je pripremila projekat pod nazivom „Uspostavlјanje Lokalnog partnerstva za zapošlјavanje Grada Banja Luka (LPZ BL) s cilјem provođenja projekata za zapošlјavanje“ čija je vrijednost 302.520 € i koji je kandidovala na Javni poziv Međunrodne organizije rada (ILO) krajem avgusta 2016.godine te je 30.11.2016. godine informisana je projekat odabran za fazu pune aplikacije.

Gradska razvojna agencija Banja Luka je sastavila partnerski konzorcijum u skladu sa zahtjevima donatora, te u saradnji sa partnerima identifikovala sve projektne aktivnosti, tj. potrebe poslodavaca i obrazovnih ustanova, definisala očekivane rezultate i indikatore uspješnosti. U toku implementacije projekta biće kreirano jedno funkcionalno Lokalno partnerstvo za zapošlјavanje Grada Banjaluka koje će aktivno učestvovati u izradi programa, mjera i projekata za zapošlјavanje.

Implementacijom ovog projekta očekuje se kreiranje minimalno 60-70 novih radnih mjesta nakon provođenja 8 programa osposoblјavanja za 80-90 nezaposlenih lica sa evidencije Biroa Banja Luka,te kupovine neophodne opreme za potrebe provođenja obuka za sektore metal, drvo, koža, obuća i tekstil.

Konzorcijum projektnih partnera čine: Gradska razvojna agencija Banja Luka, Grad Banja Luka, JUZZRS-BIRO Banja Luka, Srednjoškolski centar OPTIMUS NUBL Banja Luka, Tvornica obuće BEMA d.o.o, Srednjoškolski centar „Ljubiša Mladenović“ Banja Luka, GMP d.o.o, Mašinski fakultet Banja Luka, Tehnička škola Banja Luka, Elas metalexpert d.o.o, JU Škola učenika u privredi Banja Luka, SPARTA d.o.o, Fondacija „Udružene žene“ Banja Luka.

U narednom mjesecu će se pristupiti izradi pune aplikacije u saradnji sa projektnim partnerima i donatorom.