Ratifikovan Sporazum između BiH i EU o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije „Konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća (COSME) (2014-2020.)

Program COSME pruža, te pružiti tehničku pomoć preduzećima s cilјem da iskoriste konkretne šanse kroz učešće na poslovnim forumima kao dio Evropske preduzetničke mreže, te pripremu projekata za konkretne izvore finansiranja za njihove projekte.

Na održanoj 32. redovnoj sjednici Predsjedništva BiH donijeta je odluka o ratifikaciji Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije „Konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća (COSME) (2014-2020.).

Ukupan budžet Programa za period 2014-2020 iznosi 2,298 milijardi evra, a značajan dio sredstava moći će da koriste preduzetnici iz BiH. Opšti ciljevi ovog Sporazuma su jačanje konkurentnosti i održivosti preduzeća, posebno malih i srednjih preduzeća, kao i podsticanje kulture preduzetništva i promovisanje osnivanja i rasta malih i srednjih preduzeća.

Potpisani sporazum je velika šansa malim i srednjim preduzećima u BiH za pristup fondovima i projektima EU, a glavni korisnici Programa COSME će biti preduzetnici, posebno u malim i srednjim preduzećima, koji će imati koristi obzirom na olakšan pristup fondovima za razvoj, sredstvima za konsolidaciju i rast njihovih preduzeća, kao i građani koji žele osnovati svoj biznis (samozaposleni), a koji su suočeni s poteškoćama u procesu uspostavljanja njihovog vlastitog poslovanja, kao npr. mladi i žene preduzetnice.

Program COSME podržaće MSP u sljedećim oblastima:

–              Poboljšanje pristupa finansijskim sredstvima kroz 2 instrumenta: instrument sa kreditne garancije i instrument vlasničkog kapitala za rast i razvoj.

–              Poboljšanje pristupa tržištima unutar Evropske unije i globalno – kroz Evropsku mrežu preduzetništva pomaže u pronalaženju poslovnih partnera, te pruža podršku razvoju preduzeća uz pomoć alata razvijenih od strane Evropske komisije.

–              Stvaranje boljih okvirnh uslova za konkurentnost – podržava djelovanja u cilju poboljšavanja okvirnih uslova u kojima posluju preduzeća i podstiče razvoj klastera svjetske klase u EU. Ciljevi programa uključuju bržu digitalizaciju poslovne zajednice i promociju e-vještina i e-liderstva.

–              Podsticanje preduzetništva kroz niz aktivnosti kojima se podržava provođenje Akcionog plana za preduzetništvo 2020 (razmjene, istraživanja, pilot-projekte isl.)

Gradska razvojna agencija Banja Luka će nastaviti aktivnosti u vezi sa informisanjem finansijski stabilnih, inovativnih i izvozno orijentisanih preduzeća o mogućnostima koje EU

Program COSME pruža, te pružiti tehničku pomoć preduzećima s cilјem da iskoriste konkretne šanse kroz učešće na poslovnim forumima kao dio Evropske preduzetničke mreže, te pripremu projekata za konkretne izvore finansiranja za njihove projekte.