Finansijska podrška

Garantni font

Kreditne linije banaka

Program subvencija za kamate