Finansijska podrška

Garantni fond

Kreditne linije banaka

Program subvencije kamate