Sektor tekstila, je značajan za Republiku Srpsku sa stanovišta mogućnosti zapošljavanja ljudskih resursa i izvoza. Ovaj sektor zapošljava pretežno žensku radnu snagu i doprinosi ublažavanju problema nezaposlenosti, iako su prosječne plate u sektoru niže u odnosu na ostale prerađivačke grane industrije.

Proizvodnja je uglavnom bazirana na lonposlovima (usluge šivanja, krojenja, dorade, montaže) za inostrane partnere sa vrlo malim učešćem proizvodnje vlastitih proizvoda.

Prema podacima APIF-a završni izvještaj o poslovanju za 2015. godinu dostavilo je 134 preduzeća iz oblasti tekstilne proizvodnje.

U industriji tekstila Republike Srpske , prosječan broj zaposlenih u 2015. godini bio je 3408 radnika, što je više za 81 radnika u odnosu na 2014. godinu.

Prema podacima Zavoda za statistiku RS vrijednost prodaje u 2015. godini, ove grane industrije iznosila je 94.681 KM od čega je vrijednost izvoza iznosila 68.262 KM

Prema podacima APIF-a završni izvještaj o poslovanju za 2015. godinu dostavilo je 2580 preduzeća na području grada Banja Luka od čega 20 preduzeća iz oblasti tekstilne proizvodnje Banja Luka, a broj zaposlenih na bazi časova rada u 2015. godini je iznosio 483,85.

Prema evidenciji Odjeljenja za privredu posluje 69 samostalnih preduzetnika u oblasti tekstilne industrije na području grada Banja Luka.

Sektor tekstilna proizvodnja – APIF 2015 godina

SEKTOR TEKSTIL APIF 2015

Sektor tekstilna proizvodnja – SP 2015 godina

SEKTOR TEKSTIL SP