Unapređenje prerade na gazdinstvima – održan drugi seminar “Prerada mlijeka na gazdinstvima“

Dana 06.12.2016. godine održan je seminar “Prerada mlijeka na gazdinstvima“ u Osnovnoj školi “Petar Kočić” u Stričićima, koji je drugi u nizu seminara koje će Gradska razvojna agencija Banja Luka organizovati u narednim mjesecima a sa ciljem da animira lokalne proizvođače na pokretanje prerade na gazdinstvima i proizvodnju kvalitetnih domaćih proizvoda od mlijeka te da farmeri većim stepenom finalizacije proizvoda ostvare značajnije veće prihode ali, sa druge strane, i da uspostavi efikasan mehanizam za transfer znanja od obrazovnih institucija ka farmerima.

Praktične radionice za proizvodnju sira i voćnih jogurta biće održane za nekoliko dana na Tehnološkom fakultetu Banja Luka kada će ekspertica iz Slovenije praktično demonstrirati proizvodnju sireva i jogurta te podijeliti dragocjeno iskustvo i recepte. U Sloveniji je u posljednje 4 godine broj prerađivača mlijeka na farmama porastao sa 70 na preko 600 i svoje proizvode uglavnom prodaju na lokalnom tržištu, dok kod nas, na žalost, farmeri većinu viškova mlijeka daju svinjama ili prosipaju i vrlo mali dio prerade. Isplativost prodaje mlijeka velikim mljekarama je veoma mala, a tržište domaćih prerađevina od mlijeka nerazvijeno.

Imajući na umu činjenicu da se proizvodnji i preradi hrane ne posvećuje dovoljno pažnje Agencija je ove godine u okviru aktivnosti podrške unapređenju stepena finalizacije proizvoda na poljoprivrednim gazdinstvima i to koristeći lokalnu sirovinu i druge lokalne resurse pokrenula niz aktivnosti sa svojim partnerskim konzorcijumom te pripremila i novi projekat pod nazivom

“Uspostavljanje infrastrukture za pružanje stručne podrške za unapređenje konkurentnosti i razvoj tržišta u sektoru mljekarstva”. Projekat je kandidovan na USAID FARMA II Poziv na projekte su septembru 2016. godine koji prije nekoliko dana odobren za finansiranje. U toku je postupak ugovaranja grantovskih sredstava sa USAID FARMA II projektom.

U toku je i priprema sveobuhvatnog prijedloga programa podrške investicijama u preradu na gazdinstvima, ali i projekta „ Prehrambeno razvojni centar Banja Luka“.