Razlozi za ulaganje

Ljudski resursi

Kvalitet ljudskih resursa u Banjoj Luci baziran je na sistemu edukacije koji daje visoko obrazovane ljude koji brzo uče, govore više jezika i pri tome koriste najsavremenije informacione tehnologije. Ministarstvo…

Opširnije...
Troškovi življenja

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena u oktobru 2016. godine iznosila je 837,00 KM (429 EUR). Sindikalna potrošačka korpa za oktobar 2016. godine iznosila je 1.867 KM (957EUR)i prosječna plata je pokriva…

Opširnije...
Životna sredina

Usljed sve bržeg urbanog i industrijskog rasta, Banja Luka sve više pažnje poklanja zaštiti životne sredine kroz aktivnosti na ispitivanju kvaliteta vazduha, mjerenja intenziteta buke i upravljanje otpadom u gradu….

Opširnije...
Telekomunikacije

U Republici Srpskoj djeluju tri mobilna operatera: m:tel, BH Telekom i Eronet. Sva tri operatera podržavaju drugu i treću generaciju mobilne mreže. Ukupan broj pretplatnika na mreži m:tel operatera iznosi…

Opširnije...
El. energija

Korištenje električne energije za osvjetljenje grada Banja Luka počelo je još 1898. godine kada je puštena u pogon Hidroelektrana Delibašino selo sa dvije turbine od po 300 KS, a 25…

Opširnije...
Toplifikacija

Toplifikacija grada Banja Luka otpočela je neposredno poslije velikog zemljotresa tj. 1970. godine i od tada se razvoj odvija u pravcu proširenja toplifikacije grada i povećanja instalisane snage kotlova. Uporedo…

Opširnije...
Šume

Preko 40% teritorije grada čine šume i šumsko zemljište, od čega su 2/3 u državnoj svojini. Ukupna drvna zaliha u državnim šumama iznosi preko 5.5 miliona m³, od čega u…

Opširnije...
Vode

Oko tri četvrtine Banje Luke je smješteno u slivu rijeke Vrbas, čijih 45 km toka se proteže kroz grad, a ostali dio je u slivu rijeke Gomjenice, pritoke Sane. Na…

Opširnije...
Mineralni resursi

Područje grada Banja Luka karakterišu složeni geološki sastav i struktura mineralnih resursa čije su rezerve potencijalno značajne, ali nedovoljno istražene. Dosadašnja istraživanja imala su uglavnom prospekcijski karakter i samo su…

Opširnije...
Vazdušni transport

Međunarodni aerodrom Banja Luka smješten je 23 km sjeverno od grada, u mjestu Mahovljani u sklopu opštine Laktaši. Aerodrom sa svojim povoljnim meteorološkim karakteristikama ispunjava sve uslove za obavljanje međunarodnog…

Opširnije...
1 2