Razlozi za ulaganje

Ljudski resursi

Kvalitet ljudskih resursa u Banjoj Luci baziran je na sistemu edukacije koji daje visoko obrazovane ljude koji brzo uče, govore više jezika i pri tome koriste najsavremenije informacione tehnologije. Ministarstvo…

Opširnije...
Troškovi življenja

Prosječna neto plata u Republici Srpskoj isplaćena  u avgustu 2020.godine iznosila je 962 KM. Sindikalna potrošačka korpa za oktobar za avgust 2020. Godine iznosila je 1.923.36 KM i prosječna plata pokriva…

Opširnije...
Životna sredina

Usljed sve bržeg urbanog i industrijskog rasta, Banja Luka sve više pažnje poklanja zaštiti životne sredine kroz aktivnosti na ispitivanju kvaliteta vazduha, mjerenja intenziteta buke i upravljanje otpadom u gradu….

Opširnije...
Telekomunikacije

U Republici Srpskoj djeluju tri mobilna operatera: m:tel, BH Telekom i Eronet. Sva tri operatera podržavaju drugu i treću generaciju mobilne mreže. Ukupan broj pretplatnika na mreži m:tel operatera iznosi…

Opširnije...
El. energija

Korištenje električne energije za osvjetljenje grada Banja Luka počelo je još 1898. godine kada je puštena u pogon Hidroelektrana Delibašino selo sa dvije turbine od po 300 KS, a 25…

Opširnije...
Toplifikacija

Toplifikacija grada Banja Luka otpočela je neposredno poslije velikog zemljotresa tj. 1970. godine i od tada se razvoj odvija u pravcu proširenja toplifikacije grada i povećanja instalisane snage kotlova. Uporedo…

Opširnije...
Šume

Preko 40% teritorije grada čine šume i šumsko zemljište, od čega su 2/3 u državnoj svojini. Ukupna drvna zaliha u državnim šumama iznosi preko 5.5 miliona m³, od čega u…

Opširnije...
Vode

Oko tri četvrtine Banje Luke je smješteno u slivu rijeke Vrbas, čijih 45 km toka se proteže kroz grad, a ostali dio je u slivu rijeke Gomjenice, pritoke Sane. Na…

Opširnije...
Mineralni resursi

Područje grada Banja Luka karakterišu složeni geološki sastav i struktura mineralnih resursa čije su rezerve potencijalno značajne, ali nedovoljno istražene. Dosadašnja istraživanja imala su uglavnom prospekcijski karakter i samo su…

Opširnije...
Vazdušni transport

Međunarodni aerodrom Banja Luka smješten je 23 km sjeverno od grada, u mjestu Mahovljani u sklopu opštine Laktaši. Aerodrom sa svojim povoljnim meteorološkim karakteristikama ispunjava sve uslove za obavljanje međunarodnog…

Opširnije...
1 2