Komunalije

Telekomunikacije

U Republici Srpskoj djeluju tri mobilna operatera: m:tel, BH Telekom i Eronet. Sva tri operatera podržavaju drugu i treću generaciju mobilne mreže. Ukupan broj pretplatnika na mreži m:tel operatera iznosi…

Opširnije...
El. energija

Korištenje električne energije za osvjetljenje grada Banja Luka počelo je još 1898. godine kada je puštena u pogon Hidroelektrana Delibašino selo sa dvije turbine od po 300 KS, a 25…

Opširnije...
Toplifikacija

Toplifikacija grada Banja Luka otpočela je neposredno poslije velikog zemljotresa tj. 1970. godine i od tada se razvoj odvija u pravcu proširenja toplifikacije grada i povećanja instalisane snage kotlova. Uporedo…

Opširnije...
Vodovod i kanalizacije

Početak organizovanog snabdijevanja vodom za piće Banje Luke datira od 1908. godine, kada je aktivirano izvorište Subotica, iz kojeg se i danas crpi 15-20 l/s vode. Danas je osnovni izvor…

Opširnije...