Dokumenti

Gradska razvojna agencija je učestvovala u pripremi Strategije razvoja grada Banjaluka 2007-2015. i aktivno radi na realizaciji projekata za koje se identifikuje kao glavni nosilac implementacije.

U skladu sa odlukama Skupštine grada, Gradska razvojna agencija je pripremila strateške dokumente za sektore: MSP i preduzetništvo te ruralni razvoj. Agencija aktivno radi na pripremi, promociji i implementaciji projekata iz ove dvije strategije za koje je identifikovana kao glavni nosilac.