Economy of Banjaluka

Under construction.

Struktura i broj preduzeća prema Baza CLER

Struktura i broj preduzeća prema Baza CLER

Broj zaposlenih prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske

Pregled broja nezaposlenih u Birou Banja Luka po zanimanjima na dan 31.12.2016. godine

Pregled broja nezaposlenih u Birou Banja Luka po zanimanjima na dan 31.12.2017. godine