Euraxess

 

EURAXESS je jedinstven internet portal koji pruža pristup širokom polju informacija i usluga podrške za evropske i neevropske istraživače, koji žele da svoju karijeru nastave ili započnu u Evropi.

EURAXESS pruža podršku istraživačima koji žele da nastave karijeru u nekoj evropskoj zemlji, ali i naučnim organizacijama u potrazi za izvanrednim istraživačkim talentima. EURAXESS je pan-evropska inicijativa, podržana od 35 država širom Evrope.

CIDEA – Gradska razvojna agencija Banja Luka je servisni centar EURAXESS-a u Banjaluci i dostupna je stranim istraživačima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu, kao i biznisima koji su zainteresovani da pronađu partnere u akademskim krugovima.

Uz pomoć EURAXESS portala mogu se pronaći partneri u biznisu i akademskim krugovima koji mogu pomoći pri patentiranju, razvoju, finansiranju itd.

Na portalu sa mogu pronaći hiljade ponuda za posao, mogućnosti za finansiranje, kao i besplatna pomoć pri promjeni zemlje u kojoj istraživači rade.

LINK