Građevinski sektor

Građevinski sektor Banjaluke – 2017. godina

Samostalni preduzetnici.

Prema bazi podataka koju smo dobili, na području grada Banjaluka je evidentirano 163 samostalna preduzetnika, koji su se bavili djelatnošću koja spada u građevinski sektor. Međutim, ovde je specifično jer pojedina zanimanja koja po klasifikaciji pripadaju zanatstvu, takođe mogu da pripadaju građevinskom sektoru.

U sektor građevinarstva se ubrajaju slјedeće grane:

Izgradnja objekata visokogradnje

Organizacija izvođenja projekata za zgrade

41.10 Organizacija izvođenja projekata za zgrade

Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada

Izgradnja objekata niskogradnje

Izgradnja puteva i želјezničkih pruga

42.11 Izgradnja puteva i autoputeva

42.12 Izgradnja želјezničkih pruga i podzemnih želјeznica

42.13 Izgradnja mostova i tunela

Izgradnja cjevovoda, vodova za električnu struju i telekomunikacije

42.21 Izgradnja cjevovoda za tečnosti i gasove

42.22 Izgradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije

Izgradnja ostalih objekata niskogradnje

42.91 Izgradnja hidrograđevinskih objekata

42.99 Izgradnja ostalih objekata niskogradnje, d. n.

Specijalizovane građevinske djelatnosti

Uklanjanje objekata i pripremni radovi na gradilištu

43.11 Uklanjanje objekata

43.12 Pripremni radovi na gradilištu

43.13 Ispitivanje terena za gradnju bušenjem i sondiranjem

Elektroinstalacioni radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i ostali građevinski instalacioni radovi

43.21 Elektroinstalacioni radovi

43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju

43.29 Ostali građevinski instalacioni radovi

Završni građevinski radovi

43.31 Fasadni i štukaturni radovi

43.32 Ugradnja stolarije

43.33 Postavlјanje podnih i zidnih obloga

43.34 Farbarski i staklarski radovi

43.39 Ostali završni građevinski radovi

Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti

43.91 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova

43.99 Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d. n.

Prema podacima od 07.04.2017. godine, struktura je ovako izgledala:

Ukupan broj preduzetnika: 163

U dalјem tekstu će biti nabrojan broj preduzetnika po vrsti djelatnosti.

16.23 Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata – 4

22.23 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa – 2

25.11 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova- 2

43.12 Pripremni radovi na gradilištu (isklјučivo izvođenje pripremnih radova za objekte i radovi koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu) – 8

43.21 Elektroinstalacioni  radovi (isklјučivo pri izvođenju radova i objekata koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu) – 27

43.22 Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije, gasa i instalacija za grijanje i klimatizaciju (isklјučivo pri izvođenju radova i objekata koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu) – 19

43.29 Ostali građevinski instalacioni radovi (isklјučivo pri izvođenju radova i objekata koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu) – 5

43.31 Fasadni i štukaturni radovi – 5

43.32 Ugradnja stolarije – 7

43.33 Postavlјanje podnih i zidnih obloga – 21

43.34 Farbarski i staklarski radovi – 22

43.39 Ostali završni građevinski radovi – 16

43.91 Postavlјanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova (isklјučivo izvođenje radova i objekata koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu) – 4

43.99 Ostale specijalizovane građevinske djelatnosti, d.n. (isklјučivo izvođenje radova i objekata koji ne zahtijevaju građevinsku dozvolu) – 19

46.13 Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom – 1

46.73 Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom – 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prema navedenim podacima je očigledno da se najviše firmi (27, odnosno 17 %) bavi elektroinstalacionim radovima.

U toku 2017. godine su se obavlјali razni građevinski radovi:

 • Otvoren je novi most u Česmi, izgrađen na rijeci Vrbanji
 • Održavanje šahtova i slivnih rešetki na području grada
 • Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacije
 • Izgradnja vodovodne mreže
 • Radovi na elektromreži
 • Postavlјanje nove rasvjete
 • Rekonstrukcija parkića u centru grada
 • Obnovlјena je fiskulturna sala Medicinske škole
 • Izgradnja stambenih zgrada je bila u ekspanziji
 • Zaustavlјena izgradnja šoping centra u centru Banjaluke – čeka se nova namjena prostora i nova lokacija za šoping centar
 • Počela izgradnja tržnog centra Delta planet
 • Sanirana oštećenja na saobraćajnicama
 • Sanacija klizišta
 • Sanacija Zelenog mosta, mosta u Srpskim toplicama, mosta u Priječanima
 • Izgradnja dječijih igrališta
 • Izgradnja novih parkinga
 • Rekonstrukcija društvenih domova
 • Obnovlјen Prirodno-matematički fakultet
 • Izgrađena je toplana na drvnu sječku
 • Nastavlјena izgradnja sistema Crno vrelo
 • Počeli radovi na spajanju Istočnog tranzita
 • Izgradnja dječijih igrališta
 • Nastavak izgradnje autoputa Banjaluka – Doboj
 • Sanirano klizište na magistralnom putu Banja Luka – Kotor Varoš
 • Saniran podzemni prolaz kod Kampusa
 • Počela rekonstrukcija šoping centra
 • Nova izgradnja i ulaganja u poslovnu zonu „Ramići – Banja Luka“
 • Sanirana je regionalna deponija u Ramićima
 • Sanirana pasarela u Ulici Rade Kondića
 • Izgrađen turistički kompleks Ada
 • Sanacija nadvožnjaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Što se tiče propisa, slјedeće stvari su urađene:

Dodatni popust za gotovinsko plaćanje naknada odjednom

Kako bi se stimulisala gradnja, posebno proizvodnih objekata, Grad je odobrio dodatni popust za gotovinsku uplatu obračunatih naknada za troškove uređenja gradskog građevinskog zemlјišta i rente u postupku izgradnje i legalizacije objekata za koje se naknada ne obračunava u fiksnom iznosu.

Tako se za individualni stambeni i stambeno-poslovni objekat, kolektivni stambeni i stambeno-poslovni objekat, pomoćni objekat i javne garaže, naknada za troškove uređenja umanjuje za 25 %, dok se kod izgradnje i legalizacije poslovnih objekata, naknada za uređenje gradskog građevinskog zemlјišta umanjuje za 30%.
Kada su u pitanju proizvodni objekti, u postupku izgradnje i legalizacije istih procenat umanjenja naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemlјišta za gotovinsku uplatu iznosi čak 50%.

Legalizacija objekata

S obzirom da se rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata stalno mijenjao, u toku 2017. godine se radilo na obradi prispjelih zahtjeva za legalizaciju.

Katastar nepokretnosti

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske je uspostavila jedinstvenu evidenciju o nepokretnostima u 126 katastarskih opština na teritoriji Republike Srpske, a u toku je uspostavlјanje novog katastra nepokretnosti u još 41. Ovaj proces treba da pojeftini i pojednostavi knjiženje imovine.

Privlačenje investitora: Besplatno zemlјište za nove pogone sa više od 30 radnika

Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić, predložio je Skupštini grada novi pravilnik o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u gradskoj svojini, po kojem bi investitori ubuduće mogli da zemlјište za izgradnju novih pogona dobiju besplatno ili ispod tržišne cijene.

Sa cilјem privlačenja novih investicija i jačanja privrednih aktivnosti na području grada, novim pravilnikom, koji će se naći pred odbornicima na sjednici zakazanoj za 5. april, ovu benificiju bi mogli ostvariti investitori koji se obavežu da će zaposliti najmanje 30 novih radnika u periodu od četiri godine.

Prema prijedlogu pravilnika, Skupština grada bi, prije prodaje, određivala koji to projekti ispunjavaju uslove da bi bili proglašeni investicionim projektom od posebnog značaja za lokalni ekonomski razvoj. Pored toga, gradske nepokretnosti iz ovih kategorije bi se prodavale isklјučivo na javnom konkursu.

Pravilnik je usvojen u nastavku devete sjednice Skupštine Grada. Sa cilјem privlačenja novih investicija i jačanja privrednih aktivnosti na području grada, novim Pravilnikom – ovu benificiju mogli bi ostvariti investitori koji se obavežu da će zaposliti najmanje 30 novih radnika u periodu od četiri godine.

Regulacioni planovi

Na javnom uvidu u toku 2017. godine je bilo mnogo regulacionih planova.

Sajam nekretnina u Banjaluci

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, Privredna komora i Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS podržali su organizaciju međunarodnog sajma nekretnina i investicija “Banjaluka Invest Real Estate Expo 2017”, koji će biti održan od 24. do 26. novembra u prostorijama “Banjalučkog velesajma”.

Snižen porez na nepokretnosti u svim gradskim zonama, osim u gradskom jezgru.

Smanjena cijena administrativnih taksi.

Omogućena dodjela zemlјišta ili objekata ispod tržišne cijene za velike projekte.

Planirana još jedna poslovna zona na području grada – Jelšingrad (28 ha gradskog zemlјišta)

Ostale aktivnosti:

 • U martu je održan Sajam građevinarstva Grames – Demi 2017.
 • Imenovan je gradski arhitekta i Savjet za urbanistički plan Grada
 • ZIBL izbjegao steča