Interreg – IPA CBC

 

 

 

 

 

 

 

 

Održan online koordinacioni sastanak

U sklopu projekta „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, 10. novembra 2020. godine je održan online koordinacioni sastanak na kojem su učestvovali svi partneri na projektu.

Tema sastanka je bila analiza do sada provedenih i planiranih projektnih aktivnosti. Partneri su prezentirali aktivnosti na projektu koje su izvršili, kao i probleme sa kojima se suočavaju prilikom provođenja pojedinih aktivnosti, a posebno su analizirani problemi vezani uz procedure javnih nabavki.

Projekat ASIQ finansira EU kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020, traje do 31. decembra 2021. godine, a ukupna vrijednost mu je 575 122,10EUR, a od čega EU sufinansiranje iznosi 488 278,64EUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radni sastanak sa JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“

U cilju uspješnog provođenja redovnih aktivnosti na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“, uBanjaluci je 28. oktobra 2020. godine održan radni sastanak između predstavnika JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“ (partnera na projektu) i Gradske razvojne agencije Banja Luka (vodećeg partnera na projektu).

Ispred JU „Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora“ sastanku su prisustvovali direktor Saša Tatić i koordinator projekta Dijana Kremenović, dok su Gradsku razvojnu agenciju Banja Luka predstavljali projekt asistent Dražen Crnomarković i menadžer projekta Momir Širko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Održan radni sastanak u Zadru

U Zadru je 14. septembra 2020. godine održan prvi radni sastanak između predstavnika OŠ Voštarnica i Gradske razvojne agencije Banja Luka, inače partnera na projektu „Poboljšanje dostupnosti i pristupačnosti zdravstvenih i socijalnih usluga radi poboljšanja kvaliteta socijalne uključenosti za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – ASIQ“ . U ime OŠ Voštarnica sastanku su prisustvovali Irena Dukić – direktorka škole, i Josip Matassi – koordinator projekta, dok je Gradsku razvojnu agenciju Banja Luka predstavljao Momir Širko – menadžer projekta.

Teme sastanka su bile vezane za provođenje projektnih aktivnosti i izvještavanje, a akcenat je bio na dogovoru oko načina organizacije online kick off konferencije projekta koja je zakazana za 23. septembar 2020. godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potpisan ugovor o provođenju projekta iz Interreg IPA CBC programa prekogranične saradnje