Održan seminar „Sinergija industrije i akademije za jačanje istraživanja u oblasti sirovina“

(Industry and academic synergy for strengthening of raw materials research)

U sklopu projekta „BlowUp“ na kojem u međunarodnom konzorcijumu od 9 partnera učestvuje i Studijski program hemija PMF-a, 04.09.2018. održan je seminar za umrežavanje sa industrijom. Ovaj put, tema seminara bilo je i eliminacija zagađenja koja nastaje preradom sirovina i materijala. Seminar je održan u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom (CIDEA) Banja Luka, koja je značajan partner Univerziteta u Banjoj Luci u pripremi projektnih aplikacija i povezivanju sa industrijom.

Naročito interesantno je bilo i prisustvo dva predstavnika kompanije SES Nordic iz Danske. Ova kompanija proizvodi biološke agense za razgradnju i eliminaciju zagađenja mazivima i naftnim derivatima. Dan prije seminara tehnologija je demonstrirana na terenu na stacionarnoj vodenoj površini. Obzirom da je trenutno u toku eksperiment u projektu za razvoj domaćih maziva (kompanije „Tehnosint“) unaprijeđenih aditivima od nanočestica, tematika eliminacije eventualnog zagađenja mazivima je bila vrlo značajna. U eksperimentu učestvuje i mladi ekspert za karbonske materijale Hironori Sugijama sa Šinšu univerziteta u Naganu, Japan, koji boravi na tromjesečnoj razmjeni na Studijskom programu hemija u okviru Memoranduma o razumijevanju između ovog univerziteta i Univerziteta u Banjoj Luci. Ova razmjena je ostvarena preko programa Global Leader Program for Fiber Renaissance.

Seminaru je prisustvovao i ugledni međunarodni ekspert prof. dr Marcel Van de Voorde koji je dao svoju viziju o razvoju samo-podmazujućih naprednih materijala kao alternativu za maziva u budućnosti.

Linkovi:

http://blowupris.istm.cnr.it/

http://www.tehnosint.com/

https://www.ses-nordic.com/

https://www.shinshu-u.ac.jp/

https://www.springer.com/us/book/9789462390119