Oglas o javnoj prodaji nepokretnosti u PZ “Ramići – Banja Luka”

Grad Banja Luka raspisao je oglas o javnoj prodaji nepokretnosti u Poslovnoj zoni „Ramići – Banja Luka“, putem usmenog  javnog nadmetanja – licitacije. Predmet prodaje su nepokretnosti – objekti sa pripadajućim zemljištem.

Javno nadmetanje – licitacija, biće održana 12. septembra 2017.godine, u zgradi Gradske uprave Grada Banja Luka, u sali 238, sa početkom u 12.00 časova.

Pravo učestvovanja u postupku licitacije imaju domaći i strani privredni subjekti, koji obavljaju proizvodnu djelatnost (pretežno čista industrija), djelatnost u vezi sa novim tehnologijama, razvojno-istraživačkom djelatnošću i uslužnom djelatnošću, odnosno djelatnostima predviđenim RP Poslovne zone Ramići.

Svi zainteresovani ponuđači, dužni su dostaviti urednu prijavu za licitaciju do 8. septembra 2017. godine, do 13:00 časova, na protokol Gradske uprave grada Banja Luka, kancelarija broj 14.

Kompletan oglas možete pogledati ovdje.