Poboljšaj poslovanje

Grad Banja Luka je shvatio značaj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva kako za lokalni ekonomski razvoj tako i šire. U cilјu stvaranja povolјnijih mikroekonomskih uslova i održavanja ovog sektora, te povećanja zaposlenosti u gradu, u proteklom periodu namjenski su izdvajana sredstva budžeta Grada. Skupština grada Banjaluka Program donosi za svaku budžetsku godinu. Program predstavlјa osnov za donošenje Pravilnika o uslovima i načinu korištenja podsticajnih sredstava, od strane gradonačelnika grada Banjaluka.

Za više infomacija o dostupnim podsticajima pogledajte ovdje.