Centar za mali biznis

Gradska razvojna agencija Banja Luka je 2007. godine osnovala Centar za mali biznis (CMB) kao dio svog razvojnog sektora. Uspostavljanje CMB je rezultat realizacije projekta “Osnivanje Centra za mali biznis Banjaluke” u saradnji sa Danskim vijećem za izbjeglice i projekta „ Lokalno demokratsko upravljanje za povratak i obnovu“.

CMB je osnovan s ciljem da postane glavni gradski centar za podršku razvoju malog biznisa (zanatstva, kućne radinosti, servisa) koji će kroz svoje aktivnosti uticati na smanjene stope nezaposlenosti stanovništva a naročito najugroženijih kategorija (invalidi, žene, demobilisani borci stariji radnosposobni i dr).

Katalog starih zanata

AKTIVNOSTI CMB

Informisanje
• Registracija djelatnosti – koraci, dokumentacija i postupak
• Stručni savjeti – osnivanje i razvoj preduzeća
• Izvori finansiranja za pokretanje biznisa – podsticaji, razvojni programi, krediti, projekti i programi

Obuke
• Izrada biznis planova
• Istraživanje tržišta, priprema marketing plana
• Dizajniranje proizvoda i osvajanje tržišta
• Razvoj preduzeća – nove ideje, inovacije, tehnologije
• Specijalizovani programi obuke

Prateće aktivnosti
• Promocija – organizacija izložbi i nastupa na sajmovima i priprema kataloga i promo-materijala
• Udruživanje, umrežavanje, klasteri
• Priprema zajedničkih projekata