Portal “Jedinstvena kontakt tačka za poslovanje” na usluzi budućim privrednicima

Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske u saradnji sa Privrednom komorom Republike Srpske, je 02.11.2018. godine organizovalo prezentaciju portala “Jedinstvena kontakt tačka za poslovanje” u prostorijama Privredne komore RS.

Elektronska jedinstvena kontakt tačka je internet portal koji na jednom mjestu nudi informacije o svim postupcima, administrativnim procedurama i formalnostima neophodnim za pokretanje i obavljanje djelatnosti, uključujući i pružanje usluga, informacije o sprovođenju procesa procjene uticaja propisa i druge sadržaje od značaja za pružanje kvalitetnih podataka građanima i poslovnim subjektima radi lakšeg pokretanje i obavljanje privrednih djelatnosti.

Predstavnici lokalnih institucija, privredni subjekti koji obavljaju privrednu djelatnost u RS, kao i zainteresovana fizička lica, upoznati sa prednostima ovog portala kada su u pitanju informacije o pravnim formamam registracije koje su usklašene sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti RS,, kao i osvim predregistracionim i postregistracionim formalnostima neophodnim za započinjanje i obavljanje konkretne privredne djelatnosti.

Portal “Jedinstvena kontakt tačka za poslovanje”, dostupan je na adresi: https://pscsrpska.vladars.net/sr