Povoljan tretman stranih investitora

  • Zakon o stranim ulaganjima u Republici Srpskoj (Službeni glasnik Republike Srpske, br. 21/18) osigurava da strani ulagač ima jednaka prava i obaveze kao domaći ulagači
  • Strani ulagač može sticati pravo svojine na nepokretnostima u skladu sa propisima o stvarnim pravima.
  • Strano ulaganje je izuzeto od plaćanja carina i carinskih obaveza u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje carinska politika u BiH.
  • Strani ulagač ima pravo da u svrhu ulaganja otvori račun na području Republike Srpske, u bilo kojoj komercijalnoj banci, u domaćoj ili bilo kojoj drugoj   slobodnoj konvertibilnoj valuti.
  • Strani ulagač ima pravo da bez ograničenja zapošljava radnike iz inostranstva, ukoliko nije drugačije određeno posebnim propisima kojim se uređuju oblasti rada i zapošljavanja stranih lica, ukoliko takvih radnika nema na domaćem tržištu rada.
  • Jamči se stranom ulagaču da njegova ulaganja neće biti eksproprisana ili podvrgnuta mjerama sa sličnim posljedicama, osim u izuzetnim slučajevima, kada je to u javnom interesu i u skladu sa zakonima i drugim propisima.
  • Strani ulagač ima pravo da vrši transfer sredstava koja nastanu kao rezultat njegovog ulaganja u Republiku Srpsku, bez ograničenja, u svakoj slobodnoj konvertibilnoj valuti uz prethodno izmirenje svih poreskih i drugih zakonom propisanih obaveza po osnovu javnih prihoda u Republici Srpskoj.
  • Strani investitori koji su zabrinuti za rizike u pogledu restrikcija transfera, eksproprijacije, rata, građanskih nemira i poricanja pravde, mogu biti osigurani protiv ovih rizika sa European Union Investment Guarantee Trust Fund za BiH, kojim upravlja MIGA agencija (članica World Bank Group – Multilateral Investment Guarantee Agency.

Sporazumi o unapređenju i zaštiti investicija

BiH je zaključila bilateralne sporazume o unapređenju i zaštiti investicijama sa slijedećim zemljama: Albanija, Austrija, Belgija i Luksemburg, Bjelorusija, Crna Gora Češka, Danska, Egipat, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Indija, Iran, Italija, Jordan, Kanada, Katar, Kina, Kuvajt, Litvanija, Mađarska, Makedonija, Malezija, Moldavija, NJemačka, Zemlje OPEK-a, Pakistan, Portugal, Ruminija, SAD, San Marino, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska, Ukrajina, Velika Britanija.

Sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

U primjeni: Iran, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Pakistan, Slovenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Moldavija, Turska, Malezija, Češka, Jordan, Katar, Kuvajt, Irska, Albanija, Azerbejdžan, Austrija, Grčka, Alžir, Španija, Francuska, Švedska, Belgija, Danska, Velika Britanija i Sjeverna Irska, Holandija, Slovačka, Italija, Norveška, Kipar, Šri Lanka, Mađarska, Finska, Rumunija, NJemačka, Egipat, Kina.
U fazi ratifikacije ili potpisivanja: Malta, Bjelorusija, Sirija, Mađarska, Makedonija, Estonija, Bruneji, Bugarska, Libija, Saudijska Arabija, Singapur.
U fazi pregovora: Rusija, Italija, Egipat, Švajcarska, Luksemburg, Ukrajina, Portugalija, Poljska..