Stimulativna poreska politika

Poreska politika u Republici Srpskoj spada među najstimulativnije u regionu, sa niskom stopom poreza na dohodak, poreza na dobit i zbirnom stopom doprinosa. Stopa poreza na dodatu vrijednost je takođe vrlo stimulativna.

Porez na dohodak

U Republici Srpkoj se primjenjuje jedinstvena stopa poreza na dohodak od 10%.

Porez na dobit

Porez na dobit u Republici Srpskoj se obračunava po stopi od 10%.

Porez na dodatu vrijednost

U BiH, odnosno RS se primjenjuje jedinstvena stopa poreza na na dodatnu vrijednost od 17%.

Stope doprinosa

Zbirna stopa doprinosa iznosi 33% na bruto platu, od čega se:

  • za penzijsko-invalidsko osiguranje izdvaja 18,5%,
  • za zdravstveno osiguranje 12%,
  • za dječiju zaštitu 1,7% i
  • za osiguranje od nezaposlenosti 0.8%.