Босна и Херцеговина

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Investicioni podsticaji u BiH ( Fiskalni i Nefiskalni )

Redni broj

Naziv podsticaja i kratak opis podsticaja

Institucija koja dodjeljuje podsticaj / Institucija koja sprovodi proceduru

1.

Oslobađanje plaćanja PDV-a kod uvoza dobara u slobodne zone

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

2.

Oprema koja se stavlja u slobodan promet, a predstavlja ulog stranog lica, osim putničkih vozila, automata za zabavu i igru na sreću, odobrava se oslobađanje od plaćanja uvozne dažbine (čl. 176. stav 1. Zakona o carinskoj politici BiH)

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

3.

Roba koja se stavlja u slobodan promet za projekte obnove i rekonstrukcije BiH oslobađa se od plaćanja uvozne dažbine (čl. 176. stav 3. Zakona o carinskoj politici BiH)

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

4.

Oprema koja se stavlja u slobodan promet, a namijenjena je za obavljanje proizvodne djelatnosti u slobodnoj zoni, oslobađa se od plaćanja uvozne
dažbine (čl. 176. stav 4. Zakona o carinskoj politici BiH)

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

5.

Osnovna sredstva i druga oprema uvezena u svrhu prijenosa poslova iz treće zemlje u BiH – Od plaćanja dažbine oslobođaju se osnovna sredstva i druga oprema koja pripada poduzetništvima koja su definitivno prekinula svoju djelatnost u stranoj
zemlji i premjestila se u carinsko područje BiH, kako bi tu nastavila obavljati sličnu djelatnost (čl. 6.Priloga Zakona o carinskoj politici BiH)

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

6.

Proizvodi koje poljoprivrednici iz BiH dobiju na posjedima smještenim u stranoj zemlji – Od plaćanja dažbine oslobađaju se poljoprivredni,
stočarski, pčelarski, hortikulturni i šumski proizvodi koje s imanja smještenih u zemlji koja graniči s carinskim područjem BiH dobiju poljoprivrednici koji svoje preduzeće imaju u navedenom carinskom području koje graniči sa stranom zemljom (čl. 7. Priloga Zakona o carinskoj politici BiH)

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

7.

Sjemena, đubriva i proizvodi za obradu zemljišta koje uvoze poljoprivrednici u stranim zemljama za korištenje na posjedima koja graniče s tim zemljama – Od plaćanja dažbine oslobađaju se sjemena, đubriva, proizvodi za obradu zemljišta i usjevi namijenjeni za korištenje na posjedu smještenom u carinskom području BiH koje se graniči sa stranom zemljom i koje obrađuju poljoprivrednici koje svoje glavno gazdinstvo imaju unutar navedene strane zemlje, a koje se graniči s carinskim područjem BiH. (čl. 8. Priloga Zakona o carinskoj politici BiH)

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

8.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na robu koja se uvozi u trgovačko-promotivne svrhe (čl. 16. Priloga Zakona o carinskoj politici BiH)

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

9.

Pošiljke koje se šalju organizacijama i koje štite autorska prava ili prava industrijskog i komercijalnog patenta – Od plaćanja dažbine oslobađaju se trgovački znaci, modeli ili dizajni i njihovi prateći dokumenti, kao i prijave za priznanje patenata, izuma i slično, koji se podnose organima nadležnim za bavljenje zaštitom autorskih prava ili prava na industrijske ili komercijalne patente. (čl. 17. Priloga Zakona o carinskoj politici BiH)

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

10.

Obrazovni, naučni i kulturološki materijali, naučni instrumenti i aparati – Od plaćanja dažbine oslobađaju se obrazovni, naučni i kulturološki materijali navedeni u listi koju usvaja Upravni odbor. (čl. 20. Priloga Zakona o carinskoj politici BiH)

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

11.

Laboratorijske životinje i biološke i hemijske materije namijenjene za istraživanje – Od plaćanja dažbine oslobađaju se životinje koje su posebno pripremljene za laboratorijsku upotrebu, te biološke ili hemijske materije za koje ne postoji ekvivalentna proizvodnja na carinskom području BiH i koje se uvoze isključivo u nekomercijalne svrhe (čl. 21. Priloga Zakona o carinskoj politici BiH) 

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

12.

Terapeutske supstance ljudskog porijekla i reagensi za određivanje krvnih grupa i tipova tkiva – Od plaćanja dažbine oslobađaju se terapeutske supstance ljudskog porijekla, reagensi za određivanje krvnih grupa i reagensi za određivanje tipova tkiva.za oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina za terapeutske supstance ljudskog porijekla i reagensi za određivanje krvnih grupa i tipova tkiva (čl. 22. Priloga Zakona o carinskoj politici BiH)

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

13.

Fond za podršku stranim investitorima u BiH *

*Zbog nedostatka sredstava u budžetu Fond trenutno ne dodjeljuje sredstva stranim investitorima

Vijeće ministara BiH

Agencija za promociju stranih investicija BiH
(FIPA)

14.

Potpora sajamskim manifestacijama u zemlji i inostranstvu

Vijeće ministara BiH

Agencija za promociju stranih investicija BiH
(FIPA)

15.

Od plaćanja akciza oslobođeni su proizvodi koje se izvoze (čl. 30. Zakona o akcizama BiH)

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

16.

Od plaćanja akciza oslobođeno je gorivo za avione i brodove u međunarodnom saobraćaju (čl. 30. Zakona o akcizama BiH)

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

17.

Oslobađanje od plaćanja akcize na uvoz i/ili isporuku alkohola koji se koristi kao repromaterijal za proizvodnju alkoholnih pića, licu registriranom za proizvodnju u skladu s članom 13. Zakona o akcizama BiH (čl. 30. Zakona o akcizama BiH)

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

18.

Fizička i pravna lica koja koriste lož ulje za zagrijavanje stambenih i poslovnih objekata i objekata za poljoprivrednu proizvodnju (staklenici i plastenici) imaju pravo na povrat akcize plaćene na lož ulje (čl. 31. stav 1. Zakona o akcizama BiH)

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

19.

Preduzetnik i pravna lica koja koriste alkohol za proizvodnju lijekova i/ili u medicinske svrhe, kao i etil alkohol koji koriste kao repromaterijal u proizvodnji sredstava za čišćenje i pranje, kozmetičkih proizvoda i ostalih proizvoda na koje se ne plaća akciza imaju pravo na povrat uplaćenog iznosa akcize (čl. 31. stav 2. Zakona o akcizama BiH)

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

20.

Pravno lice koje je izvezlo akcizne proizvode za koje je prethodno plaćena akciza ima pravo na povrat uplaćenog iznosa (čl. 31. stav 3. Zakona o akcizama BiH)

Uprava za indirektno oporezivanje BiH

21.

Putarina se ne plaća na dizel gorivo koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i željeznica (za pogon šinskih vozila) i količini koju odobri Upravni odbor na prijedlog vlada entiteta i Brčko distrikta BiH (čl. 36. stav 1. Zakona o akcizama BiH)

Uprava za indirektno oporezivanje BiH