Dostupni fondovi

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

Kreativna Evropa

Program podrske evropskom kulturnom i kreativnom sektoru Glavni ciljevi programa čuvati, razvijati i promovisati evropsku kulturnu i jezičku raznolikost i baštinu povećati konkurentnost, inovacije,ekonomski potencijal

Read More »

Horizon Europe

Horizon Europe Program za istraživanje i  inovacije Evropske unije  – najveći sistem finansiranja za ove svrhe   Horizon Europe je ključni program EU za finansiranje

Read More »

Erasmus+

Erasmus+ je program EU-a  kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Evropi. Opšt cilj programa je cjeloživotnim učenjem podupirati obrazovni, profesionalni i osobni

Read More »

IPA CBC HR-BiH-CG

Interreg VI-A IPA program Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora će podržati prekograničnu saradnju između zemalja učesnica u narednom programskom periodu 2021-2027. Program je direktno povezan sa

Read More »

Evropa za građane

Program (CERV) ima za cilj zaštitu i promovisanje prava i vrijednosti Evropske unije koje su sadržane u Ugovorima EU i Povelji o osnovnim pravima. Cilj mu je da doprinese

Read More »