Подршка МСП за улагање у енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије

У оквиру пројекта Зелени економски развој (GED) отворен је Јавни позив за додјелу бесповратних финансијских средстава малим и средњим за спровођење мјера енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије. Рок за подношење пријава је 12. август 2022. године до 17:00 часова.

Циљ Јавног позива је пружање подршке за најмање 18 МСП за улагање у енергетску ефикасности и технологије обновљивих извора енергије, за 10 МСП за спровођење детаљних енергетских аудита и за 3 МСП за увођење система управљања енергијом.

На јавни позив могу се пријавити мала и средња предузећа која имају до 250 запослених и која су регистрована најмања двије године прије објаве овог Јавног позива.

Детаљне информације доступне су ОВДЈЕ.

Циљ пројекта GED је успостављање одрживог система управљања енергијом/енергетског менаџмента у РС/БиХ у циљу смањења емисије штетних гасова, унапређење енергетске ефикасности јавних објеката и система јавне расвјете и реинвестирање остварених финансијских уштеда.

U OSTALIM VIJESTIMA