Позив за достављање пројектних приједлога: Амбасада Републике Чешке тражи партнера за промоцију трговине и улагања

Амбасада Републике Чешке у Босни и Херцеговини упућује јавни позив за достављање пројектних приједлога у оквиру програма Цзецх Бусинесс Суппорт. Локалне организације могу добити финансијску подршку за услуге пружене чешким компанијама које су заинтересоване за пословање у Босни и Херцеговини.

Циљ програма Цзецх Бусинесс Суппорт је проналазак снажног локалног партнера који добро познаје тржиште и законодавно окружење у Босни и Херцеговини те ће пружати услуге чешким извозницима и инвеститорима. Ове услуге могу, између осталог, укључивати израду пословног плана, правно и финансијско савјетовање, помоћ у успостављању канала дистрибуције или промотивне и маркетиншке активности.

Предлагач пројекта који буде изабран за реализацију, добит ће финансијску подршку у износу до 70% укупних трошкова за пружање наведених услуга чешким компанијама, а преосталих 30% суфинанцират ће чешке фирме које ће имати користи од тих услуга. Предложени пројект мора бити реализован у периоду између 1. јануара и 31. октобра 2022. године.

Трошкови сљедећих услуга могу се финансирати из гранта:

Израда пословног плана за улазак на тржиште или инвестицију

Правне и фискалне анализе, пореско савјетовање

Увођење производа (помоћ у вези са финансирањем, регистрацијом предузећа итд.)

Подршка у вези с лиценцирањем, цертифицирањем и регистрацијом производа

Увоз / извоз и логистичка документација

Постављање канала за опскрбу, успостављање локалне партнерске мреже

Промоција, маркетинг и ПР услуге

Подршка у покретању производње / покретање активности (само у случају компанија из области услужних дјелатности)

Обезбједјивање техничке подлоге

Подршка удруживању чешких компанија у босни и Херцеговини (маx. 50 000 ЦЗК)

Пројектни приједлог требао би дефинисати услуге које је апликант спреман пружити чешким компанијама у оквиру програма у Босни и Херцеговини и њихов допринос развоју чешког извоза и инвестиција. Приоритет ће имати пројекти са најширим могућим спектром понуђених услуга. Правила и услови пројекта ће бити регулисани споразумом између Амбасаде Републике Чешке и организације која имплементира пројекат.

Приједлози пројеката достављају се путем поште у Амбасаду Републике Чешке (Фрањевачка 13, 71 0000 Сарајево). Морају бити достављени на чешком или енглеском језику користећи приложени образац за идентификацију пројекта. Електронску верзију обрасца за идентификацију (скенирани оригинал документа) шаљите у формату .пдф путем е-поште на цоммерце_сарајево@мзв.цз. Рок за достављање приједлога је 22. октобар 2021.

Пројектни приједлог мора садржавати цјеновник понуђених услуга и реалну квантификацију укупног буџета потребног из програма Цзецх Бусинесс Суппорт у конвертибилним маркама и чешким корунама (за конверзију између обје валуте користите курс 1 КМ = 13,182 ЦЗК; допуштено је урачунати евентуалну резерву на курсне разлике до 5% буџета). Приједлог мора бити овјерен печатом и потписан од стране овлаштене особе. Приједлог пројекта мора бити попраћен документом којим се потврђује реализатор као правни субјект (нпр. извод из регистра привредних субјеката) и документом којим се потврђује овлаштење представника да дјелује у име субјекта. Субјект подносилац пријаве мора бити регистрован у Босни и Херцеговини. Амбасада Републике Чешке задржава право предложити апликанту измјене у достављеном пројекту. Амбасада Републике Чешке задржава право да откаже позив у било које вријеме без образложења.

Додатне информације можете добити на енглеском језику на телефонски број +387 (0) 33 587 055 или на е-адресу цоммерце_сарајево@мзв.цз. Препоручујемо апликантима да се о својим пројектним приједлозима најприје консултују са Амбасадом Републике Чешке прије него их пошаљу.

Прилози

identifikační formulář v češtině78 KB DOC (Word) Sep 27, 2021

identifikační formulář v angličtině80 KB DOC (Word) Sep 27, 2021

U OSTALIM VIJESTIMA