Расписан Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања у 2023. години

Дана, 17. 8. 2023. године, расписан је Јавни позив за додјелу подстицаја за директна улагања и отворен је 30 дана од дана објављивања.

Предмет Јавног позива је додјела новчаних средстава за подстицање улагања у инвестиционе пројекте у укупном износу од 14.500.000,00КМ.

Право на подстицај остварује се на основу пројекта привредног субјекта, који за предмет може имати:

  1. Набавку савремених технологија и опреме, која се односи на увођење нове или значајно побољшање постојеће технологије или набавку нове или коришћене опреме која није старија од осам година или
  2. Развој и иновацију која подразумијева развој нових или значајно побољшање постојећих производа, материјала и производних процеса.

Јавни позив, као и пропратни документи објављени су на сајту Министарства привреде и предузетништва и можете их наћи на линку у наставку:

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/jpn/Pages/default.aspx

U OSTALIM VIJESTIMA