Расписан јавни позив за додјелу субвенција пословним субјектима за 2024. годину

Град Бања Лука расписао је данас јавни позив за за додјелу субвенција пословним субјектима у Бањој Луци за 2024. годину, за шта ће из буџета бити издвојено око 1,5 милиона КМ.

Јавним позивом предвиђена је додјела четири врсте субвенција, и то: за покретање самосталних предузетничких дјелатности (самозапошљавање); за повећање продуктивности и подршку извозу; за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности и субвенција субјектима чији је рад отежан усљед провођења реконструкције дијела Јеврејске улице, као и нефинансијска подршка корисницима субвенција – менторинг.

Када је ријеч о субвенцијама за покретање самосталних предузетничких дјелатности (самозапошљавање) циљ субвенције је покретање самосталне предузетничке дјелатности као основног занимања на територији града.

Ове субвенције подијељене су у три линије, од којих је прва намијењена предузетницима који су на територији града регистровали самосталну предузетничку дјелатност као основно занимање или су извршили промјену података из додатног у основно занимање у периоду од 28. маја 2023. до дана објаве јавног позива, те за незапослене особе евидентиране у Заводу за запошљавање Републике Српске – биро Бања Лука, а које желе да региструју самосталну предузетничку дјелатност као основно занимање на територији града, до истека јавног позива.

Друга линија намијењена је женама које припадају сљедећим категоријама:
– Предузетнице које су на територији града регистровале самосталну предузетничку дјелатност као основно занимање или су извршиле промјену података из додатног у основно занимање у периоду од 28. маја 2023. до дана објаве јавног позива;
-Незапослене жене евидентиране у Заводу за запошљавање РС – биро Бања Лука, а које желе да региструју самосталну предузетничку дјелатност као основно занимање на територији града, до истека јавног позива.

Трећа линија намијењена је особама старости до 30 година које припадају сљедећим категоријама:
-Предузетници старости до 30 година који су на територији града регистровали самосталну предузетничку дјелатност као основно занимање или су извршили промјену података из додатног у основно занимање у периоду од 28. маја 2023. до дана објаве јавног позива;
-Незапослене особе старости до 30 година евидентиране у Заводу за запошљавање Републике Српске – биро Бања Лука, а које желе да региструју самосталну предузетничку дјелатност као основно занимање на територији града, до истека јавног позива.

Када је ријеч о субвенцији за подршку извозу и повећање продуктивиости – субвенција је намијењена за набавку основних средстава пословних субјеката који дјелатност обављају у области прерађивачке индустрије – подручје дјелатности Ц, који су извозно орјен гисани или који планирају своје производе да пласирају у иностранство (први извоз), а који су регистровани на територији града. Право на субвенцију могу остварити пословни субјекти из предходног става, који на дан расписивања јавног позива имају најмање два, а највише 49 запослених радника са пуним радним временом, укључујући и власника, ако се ради о самосталном предузетнику.

Субвенција за очување старих и умјетничких заната и домаће радиности је намијењена самосталним предузетницима регистрованим на територији града, а чија предузетничка дјелатност има статус старог заната, умјетничког заната или домаће радиности, остварен у складу са одредбама Правилника о дјелатностима које се сматрају старим и умјетничким занатима и домаћом радиности.

Уз новчану подршку, Град Бања Лука обезбиједиће стручну подршку корисницима субвенција – менторинг, у оквиру којег ће сертификовани ментори у директном раду са пословним субјектима припремити план развоја пословних субјеката.

Јавни позив је отворен до 06. јуна 2024. године.

Позив, комплет образаца и Правилник можете преузети ОВДЈЕ.

U OSTALIM VIJESTIMA