Јавни позив за унапређење индустријске ресурсне ефикасности и циркуларних ланаца вриједности у пољопривредно-прехрамбеном сектору

У оквиру пројекта EU4AGRI-Recovery који финансира Европска унија, у четвртак, 1. септембра 2022. године, објављен је Јавни позив за додјелу бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама за унапређење индустријске ресурсне ефикасности и циркуларних ланаца вриједности у пољопривредно-прехрамбеном сектору.

Кроз овај Јавни позив, Европска унија ће подржати пољопривредно-прехрамбене пословне субјекте који желе да своје пословање усмјере на ресурсно ефикасну и чистију производњу путем зелених, дигиталних и циркуларних пословних модела, с циљем постизања одрживе пољопривреде, контролисане употребе природних ресурса и увођења добрих пракси.

Ко се може пријавити на овај Јавни позив?

На овај Јавни позив моћи ће се пријавити обрти, самостални предузетници, задруге и микро, мала и средња предузећа која се баве прерадом пољопривредних производа или примарном пољопривредном производњом, те која су регистрована најкасније једну годину прије објаве овог Јавног позива.

У оквиру овог Јавног позива на располагању су 2,8 милиона КМ, а средства подршке по једној пријави могу износити од 20.000 КМ до 80.000 КМ. Обавезно финансијско учешће подносиоца пријаве износи 15% укупне вриједности прихватљивих трошкова пројекта.

Јавни позив је објављен 01. септембра 2022. године, те се пријаве могу поднијети од  13. септембра 2022. године, а крајњи рок за пријаву је 14. октобар 2022. године, до 17:00 сати.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba/  који је обезбиједио EU4AGRI пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (е-маил, пошта, фаx и сл.) није прихватљиво, те пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање. 

Инструкције за кориштење онлине платформе можете пронаћи на: javnipoziv.undp.ba.

Сви заинтересовани могу приступити Јавном позиву путем официјелне wеб странице пројекта, www.eu4agri.ba.

Промоција Јавног позива ће се радити путем друштвених мрежа и кроз реализацију инфосесија у неколико градова у БиХ. Мјеста и термини одржавања ових инфосесија, ће бити објављени на официјелној страници пројекта, www.eu4agri.ba.

Прва онлине ИНФО сесија бит ће одржана у петак, 09. септембра у 11:00 сати, путем Facebook странице EU4AGRI.

Додатна питања у вези овог позива могу се доставити путем формулара за питања на wеб страници пројекта https://eu4agri.ba/постави-питање у периоду од 12.09. до 07.10.2022. године, до 16:00 сати. На сва питања која стигну прије или послије наведеног рока неће се одговарати.

Корак 1: Како се пријавити на јавни позив?

Корак 1: Прочитајте документ Смјернице за подносиоце пријава у којем се налазе све информације о критеријима јавног позива, начину попуњавања и доставе пријаве.

Корак 2: Пратећа документација за пријаву на јавни позив:

Прилог 1 – Образац за пријаву

Прилог 2 – УН Глобални принципи

U OSTALIM VIJESTIMA