Објављен јавни позив за достављање пријава за увођење иновација у МСП са подручја Града Бања Лука

Еда – Агенција за развој предузећа је у сарадњи са Министарством привреде и предузетништва Републике Српске и Градском развојном агенцијом „ЦИДЕА”, у оквиру пројекта СБА у БиХ, расписала јавни позив за достављање пријава за увођење иновација у МСП са подручја Града Бања Лука.

Циљ јавног позива је унапређење конкурентности МСП са подручја Града Бања Лука, кроз процес увођења иновација који обезбјеђује унапређење постојећих или развој нових производа/услуга или процеса у пословању.

Укупан расположиви износ за суфинансирање консултантских услуга за овај јавни позив је  100.000 КМ. Максималан појединачни износ суфинансирања из ваучер програма износи 14.000 КМ, док је минимални износ 4.000 КМ. Подносиоци пријава су дужни обезбиједити суфинансирање предложених консултантских услуга из сопствених извора, у складу са наведеним у Упутству.

Избор корисника ће се вршити према редослиједу достављања пријава, до утрошка расположивих средстава, с тим да је крајњи рок за достављане пријава 15.4.2021. године, до 15 часова.

Јавни позив са Упутством за пријаву и пратећим обрасцима доступан је на: https://edabl.org/wp-content/uploads/2021/03/JP-vaučer-program-BL.pdf

Пројекат „Европски оквир за развој стратегија и политика за мала и средња предузећа у Босни и Херцеговини – СБА у БиХ“, финансира Шведска.

U OSTALIM VIJESTIMA