Програм додјеле субвенција пословним субјектима у Граду Бања Лука за 2022. годину – ИНФО ДАНИ

У циљу информисања јавности о усвојеном Програму додјеле субвенција пословним субјектима у Граду Бања Лука за 2022. годину, Град Бања Лука, Одјељење за привреду и локални економски развој, Градска развојна агенција и Предузетнички центар ће организовати инфо дане.

Инфо дани ће се одржавати до краја маја 2022. године, у „Дому омладине“, Улица Ђуре Даничића 1, следећим данима:

 • 17.05.2022. године (уторак) у 12 часова,
 • 19.05.2022. године (четвртак) у 12 часова,
 • 24.05.2022. године (уторак) у 12 часова,
 • 26.05.2022. године (четвртак) у 12 часова,
 • 31.05.2022. године (уторак) у 12 часова.

Позивају се:

 • самостални предузетници/це који су регистровали самосталну предузетничку дјелатност у периоду од 17.09.2021. године до дана објављивања овог обавјештења,
 • незапослене особе које тек желе да региструју самосталну предузетничку дјелатност,
 • самосталне предузетнике/це и привредна друштва који послују у области прерађивачке индустрије и који су извозно орјентисани,
 • самосталне предузетнике/це и привредна друштва који послују у области прерађивачке индустрије, а који први пут желе да пласирају своје производе на инострано тржиште,
 • самосталне предузетнике/це који се баве старим занатима, умјетничким занатима и домаћом радиношћу,
 • самосталне предузетнике/це и привредна друштва која се баве туризмом а и који желе да. организују туристичке долазака страних гостију у Бању Луку,
 • угоститељи чији рад ће бити отежан усљед провођења реконструкције дијела улице Бана Милосављевића,

да узму учешће на предстојећим инфо данима ради информисања о условима и поступку остваривања права на субвенције за 2022. годину.

U OSTALIM VIJESTIMA