Градску развојну агенцију посјетили су представник Јапанске агенције за међународну сарадњу (ЈИЦА)

14.11.2022. године Градску развојну агенцију посјетили су представник Јапанске агенције за међународну сарадњу (ЈИЦА) и представник Регионалне агенције за развој источне Србије са циљем мониторинга и јачања Менторинг услуга које Градска развојна агенција пружа локалним малим и средњим предузећима.

Представник рагионалне агенције за развој источне Србије је пренио своја драгоцјена искуства у пружању менторинг услуга менторима и предузећу које користи ову  услугу.

Менторинг је бесплатна услуга коју могу користити микро, мала и средња предузећа и предузетници у Републици Српској. Подразумијева свеобухватну подршку корисницима кроз директни контакт. Помаже предузећима да сагледају своје пословање, дефинишу потенцијал за раст и креирају стратегију за далји развој.

Развојна агенција Републике Српске успоставила је систем менторинга у Републици Српској уз подршку Јапанске агенције за за међународну сарадњу – ЈИЦА у оквиру пројекта „Успостављање и промоција менторинг услуга малих и средњих предузећа у земљама Западног Балкана“

U OSTALIM VIJESTIMA