Gradsku razvojnu agenciju posjetili su predstavnik Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA)

14.11.2022. godine Gradsku razvojnu agenciju posjetili su predstavnik Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA) i predstavnik Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije sa ciljem monitoringa i jačanja Mentoring usluga koje Gradska razvojna agencija pruža lokalnim malim i srednjim preduzećima.

Predstavnik ragionalne agencije za razvoj istočne Srbije je prenio svoja dragocjena iskustva u pružanju mentoring usluga mentorima i preduzeću koje koristi ovu  uslugu.

Mentoring je besplatna usluga koju mogu koristiti mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici u Republici Srpskoj. Podrazumijeva sveobuhvatnu podršku korisnicima kroz direktni kontakt. Pomaže preduzećima da sagledaju svoje poslovanje, definišu potencijal za rast i kreiraju strategiju za dalјi razvoj.

Razvojna agencija Republike Srpske uspostavila je sistem mentoringa u Republici Srpskoj uz podršku Japanske agencije za za međunarodnu saradnju – JICA u okviru projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluga malih i srednjih preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“

U OSTALIM VIJESTIMA