Одржан први састанак партнерског конзорцијума за припрему пројекта „Подршка развоју привреде кроз унапрјеђење квалитета наставног процеса у рачунарско- информатичком смјеру у ЈУ Гимназија Бања Лука“

Градска развојна агенција Бања Лука је, у сарадњи са Удружењем Бит Алијанса и Унијом удружења послодаваца Републике Српске, покренула иницијативу за успостављање интензивније сарадње између компанија које дјелују у ИКТ сектору и ЈУ Гимназија Бања Лука. Иницијатива за подршку развоју ЈУ Гимназија Бања Лука је покренута због проблема ниског нивоа улагања у опремање школе и потребе за унапређење капацитета наставног кадра те потребе да се подржи развој овог сектора привреде кроз унапређење наставног процеса.

Пројекат има радни назив „Подршка развоју привреде кроз унапрјеђење квалитета наставног процеса у рачунарско-информатичком смјеру у ЈУ Гимназија Бања Лука“,  а партнерски конзорцијум чине: Градска развојна агенција Бања Лука, ЈУ Гимназија Бања Лука, Удружење Бит Алијанса,  Унија удружења послодаваца Републике Српске, те фирме у сектору ИКТ-а.

Члановни партнерског конзорцијума су договорили заједнички рад на 5 пројектних активности које се односе на главне компоненте пројекта а то су: опремање кабинета, јачање капацитета наставног кадра и припрема приједлога модела за провођење практичних вјежби у сарадњи са фирмама из датог сектора.

Присутне компаније су изразиле велики интерес за учешће у пројектним активностима те активан рад као чланови пројектног тима.

U OSTALIM VIJESTIMA