Održan prvi sastanak partnerskog konzorcijuma za pripremu projekta „Podrška razvoju privrede kroz unaprjeđenje kvaliteta nastavnog procesa u računarsko- informatičkom smjeru u JU Gimnazija Banja Luka“

Gradska razvojna agencija Banja Luka je, u saradnji sa Udruženjem Bit Alijansa i Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske, pokrenula inicijativu za uspostavljanje intenzivnije saradnje između kompanija koje djeluju u IKT sektoru i JU Gimnazija Banja Luka. Inicijativa za podršku razvoju JU Gimnazija Banja Luka je pokrenuta zbog problema niskog nivoa ulaganja u opremanje škole i potrebe za unapređenje kapaciteta nastavnog kadra te potrebe da se podrži razvoj ovog sektora privrede kroz unapređenje nastavnog procesa.

Projekat ima radni naziv „Podrška razvoju privrede kroz unaprjeđenje kvaliteta nastavnog procesa u računarsko-informatičkom smjeru u JU Gimnazija Banja Luka“,  a partnerski konzorcijum čine: Gradska razvojna agencija Banja Luka, JU Gimnazija Banja Luka, Udruženje Bit Alijansa,  Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske, te firme u sektoru IKT-a.

Članovni partnerskog konzorcijuma su dogovorili zajednički rad na 5 projektnih aktivnosti koje se odnose na glavne komponente projekta a to su: opremanje kabineta, jačanje kapaciteta nastavnog kadra i priprema prijedloga modela za provođenje praktičnih vježbi u saradnji sa firmama iz datog sektora.

Prisutne kompanije su izrazile veliki interes za učešće u projektnim aktivnostima te aktivan rad kao članovi projektnog tima.

U OSTALIM VIJESTIMA