Представљен пројекат под називом „Мyстицал Данубе“ – „Мистични Дунав“

Градска развојна агенција Бања Лука је, 28.5.2024. године, организовала догађај на којем је Представљен пројекат под називом „Мyстицал Данубе“ – „Мистични Дунав“ (Пуни назив пројекта; „Зелена, мистична Дунавска приповједачка рута – Транснационална валоризација природног и нематеријалног културног насљеђа у циљу социјално – економског развоја руралних дијелова Дунавске регије“), те су исти дан одржане прве радионице са циљним групама а у оквиру имплементације прве пројектне активности под називом „Мапирање и сакупљање природног насљеђа и за њега везаног нематеријалног културног насљеђа у руралним и мање посјећеним подручјима ”  и која се проводе у оквиру специфичног циља 1 овог пројекта.

Пројекат „Мистични Дунав“ је суфинасиран од стране INTERREG програма за дунавску регију 2021- 2027,  а Градска развојна агенција Бања Лука је један од 10 пројектних партнера који долазе из 9 земаља дунавске регије (Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Словачка, Мађарска, Бугарска, Румунија).

Укупна вриједност пројекта је 1.974.034,48 ЕУР, од чега је ЕУ суфинансирање у износу од 1.579.227,58 ЕУР, док је за пројектне активности које проводи Агенција планиран буџет у износу од 150.615,00 ЕУР.

Планирани период провођења пројекта је од 01. јануара 2024. до 30. јуна 2026. године.

Приоритетни циљ Програма је социјално – економски развој кроз културу, насљеђе и туризам, а основни циљ пројекта је развој заједничког координисаног транснационалног приступа за валоризацију природног и нематеријалног културног насљеђа као алата за развој туризма у руралним и мање посјећеним мјестима Дунавског региона.

Планирани резултати пројекта су сљедећи: заједничка стратегија за валоризацију природног и нематеријалног културног насљеђа у руралним и мање посјећеним подручјима, 10 акционих планова за развој одрживих туристичких производа и услуга на пилот локацијама сваке партнерске земље, интензивирана сарадња 23 партнерске организације, припрема и тестирање нове тематске руте на 10 пилот локација, те развој и промоција „Зелене и мистичне дунавске приповједачке руте“ базиране на акционим плановима  као и развој апликације “Зелена мистичне Дунавске приповједачке руте”  која ће приказивати пројектне локације и њихове припадајуће туристичке услуге и производе у свих 9 земаља у којима се пројекат проводи.

Наведена рута ће представити одрживе туристичке производе и услуге у заједници као и локалне приче, обичаје, легенде и знања и у ту сврху ће мобилисати локалну заједницу и њене рањиве категорије како би се развиле нове туристичке услуге.

Пројекат је подржан од стране Интеррег програма за Дунавску регију, суфинансираног од стране Европске уније.

U OSTALIM VIJESTIMA