Predstavljen projekat pod nazivom „Mystical Danube“ – „Mistični Dunav“

Gradska razvojna agencija Banja Luka je, 28.5.2024. godine, organizovala događaj na kojem je predstavljen projekat pod nazivom „Mystical Danube“ – „Mistični Dunav“ (Puni naziv projekta; „Zelena, mistična Dunavska pripovjedačka ruta – Transnacionalna valorizacija prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa u cilju socijalno – ekonomskog razvoja ruralnih dijelova Dunavske regije“), te su isti dan održane prve radionice sa ciljnim grupama a u okviru implementacije prve projektne aktivnosti pod nazivom „Mapiranje i sakupljanje prirodnog nasljeđa i za njega vezanog nematerijalnog kulturnog nasljeđa u ruralnim i manje posjećenim područjima ”  i koja se provode u okviru specifičnog cilja 1 ovog projekta.

Projekat „Mistični Dunav“ je sufinasiran od strane INTERREG programa za dunavsku regiju 2021- 2027,  a Gradska razvojna agencija Banja Luka je jedan od 10 projektnih partnera koji dolaze iz 9 zemalja dunavske regije (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Slovačka, Mađarska, Bugarska, Rumunija).

Ukupna vrijednost projekta je 1.974.034,48 EUR, od čega je EU sufinansiranje u iznosu od 1.579.227,58 EUR, dok je za projektne aktivnosti koje provodi Agencija planiran budžet u iznosu od 150.615,00 EUR.

Planirani period provođenja projekta je od 01. januara 2024. do 30. juna 2026. godine.

Prioritetni cilj Programa je socijalno – ekonomski razvoj kroz kulturu, nasljeđe i turizam, a osnovni cilj projekta je razvoj zajedničkog koordinisanog transnacionalnog pristupa za valorizaciju prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa kao alata za razvoj turizma u ruralnim i manje posjećenim mjestima Dunavskog regiona.

Planirani rezultati projekta su sljedeći: zajednička strategija za valorizaciju prirodnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa u ruralnim i manje posjećenim područjima, 10 akcionih planova za razvoj održivih turističkih proizvoda i usluga na pilot lokacijama svake partnerske zemlje, intenzivirana saradnja 23 partnerske organizacije, priprema i testiranje nove tematske rute na 10 pilot lokacija, te razvoj i promocija „Zelene i mistične dunavske pripovjedačke rute“ bazirane na akcionim planovima  kao i razvoj aplikacije “Zelena mistične Dunavske pripovjedačke rute”  koja će prikazivati projektne lokacije i njihove pripadajuće turističke usluge i proizvode u svih 9 zemalja u kojima se projekat provodi.

Navedena ruta će predstaviti održive turističke proizvode i usluge u zajednici kao i lokalne priče, običaje, legende i znanja i u tu svrhu će mobilisati lokalnu zajednicu i njene ranjive kategorije kako bi se razvile nove turističke usluge.

Projekat je podržan od strane Interreg programa za Dunavsku regiju, sufinansiranog od strane Evropske unije.

U OSTALIM VIJESTIMA