Стижу бољи дани за Бањалучку гимназију

У овиру активности које проводи Група партнера Пријатељи Гимназије, а односи се на подршку у опремању кабинета, промоцију занимања и подршку у организацији практичног рада ученика у сарадњи са компанијама завршена је прва активност која се односила на припрему пројекта замјене електро инсталација у кабинетима и процјену трошкова у вези са набавком нових рачунара.


Компанија Телегруп д.о.о. која је преузела на себе, као донацију, израду техничког пројекта и предрачуна радова је завршила пројекат електро инсталација као и уручила је ЈУ Гимназији уз кратку презентацију садржаја пројекта док је Градска развојна агенција прикупила предрачуне за дефинисану рачунарску опрему.

U OSTALIM VIJESTIMA