Stižu bolji dani za Banjalučku gimnaziju

U oviru aktivnosti koje provodi Grupa partnera Prijatelji Gimnazije, a odnosi se na podršku u opremanju kabineta, promociju zanimanja i podršku u organizaciji praktičnog rada učenika u saradnji sa kompanijama završena je prva aktivnost koja se odnosila na pripremu projekta zamjene elektro instalacija u kabinetima i procjenu troškova u vezi sa nabavkom novih računara.
Kompanija Telegrup d.o.o. koja je preuzela na sebe, kao donaciju, izradu tehničkog projekta i predračuna radova je završila projekat elektro instalacija kao i uručila je JU Gimnaziji uz kratku prezentaciju sadržaja projekta dok je Gradska razvojna agencija prikupila predračune za definisanu računarsku opremu.

U OSTALIM VIJESTIMA