Успјешно завршена обука за прву групу кандидата за Јавни позив за додјелу подстицаја за самозапошљавање

Градска развојна агенција је почела са реализацијом обука из писања пословног плана који је обавезан дио докуменатције за „Јавни позив за додјелу субвенција пословним субјектима у периоду кризе у Граду Бања Лука за 2021. годину“.

                Прва група кандидата је успјешно завршила са обуком у трајању од два дана и у просторијма Агенције се наставља са организацијом обука према утврђеним групама и распореду одржавања.

U OSTALIM VIJESTIMA