Uspješno završena obuka za prvu grupu kandidata za Javni poziv za dodjelu podsticaja za samozapošljavanje

Gradska razvojna agencija je počela sa realizacijom obuka iz pisanja poslovnog plana koji je obavezan dio dokumenatcije za „Javni poziv za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u periodu krize u Gradu Banja Luka za 2021. godinu“.
Prva grupa kandidata je uspješno završila sa obukom u trajanju od dva dana i u prostorijma Agencije se nastavlja sa organizacijom obuka prema utvrđenim grupama i rasporedu održavanja.

U OSTALIM VIJESTIMA