ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу подстицаја за директна улагања у 2021. години

Предмет јавног позива је додјела новчаних средстава за подстицање улагања у инвестиционе пројекте, планираних у Буџету Републике Српске за 2021. годину на позицији 415200 – Текући грант – Подршка развоју привреде и побољшања ефикасности пословања и увођења нових технологија.
Укупан износ средстава по јавном позиву износи 4.000.000 КМ.
Додјела подстицаја за директна улагања (у даљем тексту: подстицаји) извршиће се у складу са Законом о подстицајима у привреди Републике Српске (у даљем тексту: Закон), Уредбом о поступку додјеле подстицаја за директна улагања (у даљем тексту: Уредба) и Одлуком о давању сагласности на план коришћења средстава број 04/1-012-2-1101/21 од 15.04.2021. године, а по динамици дозначавања средстава министарству.

U OSTALIM VIJESTIMA